Skindergade 36 / Dyrkøb 3

 

Dyrkøb 3 - Skindergade 36 - lille - tv                    Dyrkøb 3 - Skindergade 36 - lille - th


Opført: 1813-1814

Matrikelnummer: 7, Klædebo Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: Jens Hansen Lund


Beskrivelse

Denne adresse rummer forhuse til begge gader:

 

 

Over fem fag ligger Dyrkøb 3 der blev opført af murermester Jens Hansen Lund i årene 1813-1814. Dengang var huset med kælder og blot en etage, men skomagermester L. Tesch lod 1850-1851 opføre de tre øverste etager.

 

Dyrkøb 3 - Skindergade 36 - 1

Foto fra juli 2013

 

Dyrkøb 3 - Skindergade 36 - 2

Foto fra juli 2013

 

Dyrkøb 3 - Skindergade 36 - 3

Dyrkøb 3 – de tre øverste etager blev først påbygget i årene 1850-1851

Foto fra juli 2013

 

Dyrkøb 3 - Skindergade 36 - 4

Foto fra juli 2013

 

Dyrkøb 3 - Skindergade 36 - 5

Foto fra juli 2013

 

Dyrkøb 3 - Skindergade 36 - 6

Foto fra juli 2013

 

 

Mod Skindergade ligger den flotte hvide ejendom fra 1813, der blev opført med kælder og fire etager af ovennævnte murermester Lund. Huset er på fem fag med en rundbuet port til højre på facaden.

 

Dyrkøb 3 - Skindergade 36 - 7

Foto fra juli 2013

 

Dyrkøb 3 - Skindergade 36 - 10

Foto fra juli 2013

 

Dyrkøb 3 - Skindergade 36 - 8

Foto fra juli 2013

 

Dyrkøb 3 - Skindergade 36 - 9

Foto fra juli 2013

 

Dyrkøb 3 - Skindergade 36 - 11

Foto fra juli 2013

 

 

Beboere

Allerede fra 14-års alderen modtog kunstmaleren Niels Simonsen (1808-1885) tegneundervisning på Kunstakademiet. Det var dog som billedhugger, at han begyndte sin kunstnerkarriere, bl.a. med figurer på det andet Christiansborg, som brændte i 1884. De træge indtægter som han fik i de følgende år gjorde, at han valgte et karriereskifte til malerkunsten.

I midten af 1830erne blev han efterhånden en efterspurgt kunstner og i 1834 drog han til München på en to år lang studierejse, der blev finansieret ved offentlig understøttelse. Opholdet varede otte år og han var efterspurgt af flere kongehuse, ligesom han også blev tilbudt et professorat i byen.

På opfordring fra Christian VIII vendte han hjem sent i 1845. Hans værker er oftest motiver fra Treårskrigen og krigen i 1864, hvor især ”Infanterister, der redder en kanon på tilbagetoget fra Dannevirke” er det mest kendte og benyttede motiv i eftertidens bøger og artikler om krigen i 1864.

Fra 1854 til 1883 var han professor ved Kunstakademiets modelskole. David Simonsen boede til Skindergade omkring 1834.

    Niels Simonsen

 

Et udvalg af Niels Simonsens værker ses nedenfor:

 

Niels Simonsen (1808-1885)

Episode af tilbagetoget fra Dannevirke den 5. – 6. februar 1864

1864 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

Niels Simonsen (1808-1885)

Få dage før slaget ved Dybbøl

1870 – Forsvarets Sundhedstjeneste – public domain

 

Niels Simonsen (1808-1885)

Kirstine Svends finder guldhornet ved Gallehus den 20. juli 1639

1859 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

Kirstine Svendsdatter fandt i 1639 det første af de to guldhorn, som natten mellem 4. 0g 5.maj 1802 blev stjålet af Niels Heidenreich i Kunstkammeret, hvis røde bygning stadig står mellem Rigsdagsgården og Bibliotekshaven

 

Som det fremgår af vejviseren havde Capelmusicus H. S. Paulli (1810-1891) her sin bolig i 1839.

        H. S. Paulli

 

I årene 1838-1841 boede teologen og Shakespeare-oversætteren Edvard Lembcke (1815-1897) i nr.36.

Han blev cand.theol. i 1838, men det blev lærergerningen som førte ham rundt i landet. Først Vordingborg, så Odense, derefter Haderslev og endelig i København, hvor han blev medstifter af Haderslev Læreres Skole i 1864. Dog er det som oversætter af Shakespeare, at Lembckes navn for bestandig vil være knyttet til. Fra 1861 til 1873 udkom oversættelserne i 18 bind og i nutiden er det stadig Lembckes oversættelser mange søger.

I 1859 skrev han desuden teksten til Vort modersmål er dejligt, som indgik i hans Digte og Sange i 1870.

  Edvard Lembcke

 

Dyrkøb 3 - Skindergade 36 - 12

Annonce for Lembckes bog “Udvalgte Dramatiske Digte og Fortællinger af Byron”

Annonce fra Illustreret Tidende nr.729, 14.september 1873

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.44).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk