Skindergade 28-28a-c

 

skindergade-28-28a-c-lille-tv                    skindergade-28-28a-c-lille-th


Opført: mellem 1798 og 1814 / 1842-1843

Matrikelnummer: 13, Klædebo Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Skindergade 28 består af forhus, sidehus, pakhus og baghus:

 

 

Oprindelig bestod det nuværende forhus over 10 fag af to forhuse på henholdsvis syv og tre fag. Huset på tre fag blev opført mellem 1798 og 1814 og stod dengang i tre etager.

Huset på syv fag var opført 1842-1843 for bagermester G. Scheer og har altid været med kælder samt fire etager.

I 1899 forhøjedes huset på tre etager med en ekstra etage og blev “smeltet” sammen med huset på syv etager og derved fik det nuværende forhus sit udseende.

 

skindergade-28-28a-c-1

Foto fra juli 2013

 

skindergade-28-28a-c-2

Foto fra juli 2013

 

skindergade-28-28a-c-3

Foto fra juli 2013

 

skindergade-28-28a-c-4

Foto fra juli 2013

 

skindergade-28-28a-c-5

Foto fra juli 2013

 

skindergade-28-28a-c-6

Porten set fra gården og ud mod Skindergade

Foto fra juli 2013

 

skindergade-28-28a-c-7

Her er vi inde i gården ved bagsiden af forhuset med gangbroen til baghuset

Foto fra juli 2013

 

 

Sidehuset i fire etager ses i midten med de tre rør øverst. Hvornår sidehuset er fra og hvem som har opført det foreligger der for øjeblikket ingen oplysninger om (pr. 30.januar 2023).

 

skindergade-28-28a-c-8

Det tre fag brede sidehus ses i midten (med rørene), mens bagsiden af forhuset ses til venstre

Foto fra juli 2013

 

 

Sammenbygget med sidehuset ses en pakhusbygning til venstre i gården, som er bygget over fem fag. De to fag til venstre (hvoraf det ene er et smigfag) står i fire etager med en tofags kvist, mens de tre følgende fag står i fem etager. Hvornår pakhuset er fra og hvem som har opført det foreligger der for øjeblikket ingen oplysninger om (pr. 30.januar 2023).

 

skindergade-28-28a-c-9

Pakhusbygningen med den uregelmæssige etagefordeling; her de nederste etager

Foto fra juli 2013

 

skindergade-28-28a-c-10

Pakhusbygningens øvre etager

Foto fra juli 2013

 

 

I fem etager står baghuset der er bygget over fire fag. En gangbro forbinder baghusets tredjesal med forhusets bagside. Hvornår baghuset er fra og hvem som har opført det foreligger der for øjeblikket ingen oplysninger om (pr. 30.januar 2023).

 

skindergade-28-28a-c-11

Baghuset (t.v.) og forhusets bagside (t.h.)

Foto fra juli 2013

 

skindergade-28-28a-c-12

Baghuset med den herlige trappe

Foto fra juli 2013

 

 

Beboere

Retsfilosoffen, juraprofessor F. C. Bornemann (1810-1861) havde sin bolig her fra 1849 til 1852.

Han var cand.jur. fra 1833 og blev ansat som volontør i kancelliet (centraladministrationen), hvorefter han med den senere biskop Hans Martensen (1808-1884) drog ud på føromtalte studierejse.

I 1839 blev Bornemann lektor ved det juridiske fakultet, hvor han påbegyndte sine filosofiske behandlinger af retsvidenskaben, der først og fremmest omhandlede strafferetten og arveretten, hvoraf størstedelen først blev udgivet efter hans død. Fra 1840 var han ekstraordinær professor og fra 1844 ordinær professor samt ad flere omgange universitetets rektor.

F. C. Bornemann var søn af den ligeledes retslærde M. H. Bornemann (1776-1840) og dermed bror til teologiprofessoren J. A. Bornemann (1813-1890).

Bornemann, F.C.

  F. C. Bornemann

 

Overrabbineren, professor David Simonsen (1853-1932) boede her fra 1898 og frem til sin død. Han var den første danskfødte overrabbiner for Mosaisk Troessamfund i København og dette virke lå i perioden 1892-1902. David Simonsen skrev desuden talrige afhandlinger om dels jødiske og dels orientalske forhold. 

Simonsen, David

  David Simonsen

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.203).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk