Skindergade 25 / Klosterstræde 24

 

Klosterstræde 24 - Skindergade 25 - lille - tv                    Klosterstræde 24 - Skindergade 25 - lille - th


Opført: 1821

Matrikelnummer: 94a2, Frimands Kvarter

Fredet: 1964

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Dette flot pudsede hjørnehus opførtes 1821 med kælder og en etage for snedkeren Jens Christian Holst. I 1833 blev bygningen forhøjet til de nuværende fire etager. Syv fag er vendt mod Klosterstræde, herefter et smigfag samt tre fag mod Skindergade.

 

Klosterstræde 24 - Skindergade 25 - 1

Ejendommen med Skindergade til venstre og Klosterstræde til højre

Foto fra februar 2007

 

Klosterstræde 24 - Skindergade 25 - 2

Facaden til Klosterstræde set fra Skindergade

Foto fra februar 2007

 

Klosterstræde 24 - Skindergade 25 - 4

Foto fra februar 2007

 

Klosterstræde 24 - Skindergade 25 - 5

Indgangsdøren til Klosterstræde 24

Foto fra februar 2007

 

Klosterstræde 24 - Skindergade 25 - 3

Facaden til Klosterstræde med Skindergade i baggrunden

Foto fra februar 2007

 

En lille fortælling om baggårdens historie kan læses her efter tilladelse af Lars Rasmussen fra det stedlige antikvariat Booktrader (www.booktrader.dk).

 

Beboere

Købmandssønnen Carl Brosbøll (1816-1900), der under pseudonymet Carit Etlar skrev de udødelige romaner Gøngehøvdingen (1853) og Dronningens Vagtmester (1855), boede her som student i årene 1846-1847.

Allerede i 1839 fik han gennembruddet med romanen Smuglerens søn, der ligesom de øvrige romaner i hans store produktion var meget farverige og underholdende. Brosbøll kendtes også af mange som den pligtopfyldende og autoritære inspektør ved udlånet på Det Kongelige Bibliotek.

Fra Klosterstræde flyttede han i 1847 til Ny Kongensgade 7.

Brosbøll, Carl

     Carl Brosbøll

 

Her boede kunstmaleren Julius Exner (1825-1910) i årene 1850-1852.

I 1839 blev han optaget på Kunstakademiet, hvor han var elev af først J.L. Lund (1777-1867) og siden af C.W. Eckersberg (1783-1853). Selv om Exner kun foretog en et år lang studierejse til Italien og foretog enkelte ture til Sverige, så regner mange hans italienske billeder for værende de bedste.

Exners popularitet var stor, ikke mindst fordi hans folkelivsbilleder af amagerkanernes liv og levned var præget af glædelige motiver, som f.eks. En amagerkone (1852), Episode af et gilde på Amager (1854) og Blindebuk (1866). Fanø blev mål for hans sommerophold og derfra har Exner også leveret mange motiver som f.eks. det muntre Præsentation for en kender (1887) og et af hans få udendørsmotiver Kammerater, hvor to Fanøpiger fodrer et får.

I 1876 udnævntes han til professor ved Kunstakademiet og blev sammensteds senere udstillingskomiteens formand i årene 1890-1895.

Exner, Julius

      Julius Exner

 

Et udvalg af Exners værker kan ses herunder:

 Julius Exner (1825-1910)

Blindebuk

1866 – Hirschsprungske Samling – public domain

 

 Julius Exner (1825-1910)

Episode af et gilde på Amager

1854 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 Julius Exner (1825-1910)

Et telegram

1893 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 Julius Exner (1825-1910)

Fra Kunstakademiets figursal

1843 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 

Den senere biskop Bruun Juul Fog (1819-1896) boede omkring 1845 i Skindergade 25.  

Fog, Bruun Jul

    Bruun Juul Fog

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 97).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk