Skindergade 22

 

skindergade-22-lille-tv                    skindergade-22-lille-th


Opført: 1809-1810

Matrikelnummer: 19, Klædebo Kvarter

Fredet: 1979

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Skindergade 22 er et hjørnehus med fem fag mod Skindergade, et skråt hjørnefag samt fire fag til Lille Kannikestræde. Der er her tale om to selvstændige huse, der begge blev opført for brændevinsbrænderen Niels Jensen Lund i årene 1809-1810.

 

skindergade-22-1

Den fem fag lange facade til Skindergade

Foto fra marts 2007

 

skindergade-22-2

Facaden til Skindergade, hjørnefaget og første fag mod Lille Kannikestræde

Foto fra marts 2007

 

skindergade-22-3

Foto fra marts 2007

 

skindergade-22-4

De fire fag til Lille Kannikestræde

Foto fra marts 2007

 

 

Beboere

Den skomageruddannede I. A. Hansen (1806-1877) – der på dette tidspunkt var Redacteur og Udgiver af Almuevennen – havde her sin bolig omkring 1849.

Han kom til København i 1842, hvor han fik plads som bud på dagbladet Fædrelandet og siden som redaktør af ugebladet Almuevennen. I 1840erne påbegyndte han sin aktive deltagelse i dansk politik og fik hurtigt fodfæste i Bondevennernes Selskab, hvis sekretær han blev i 1842.

I 1848 fik I. A. Hansen sæde i Den Grundlovgivende Rigsforsamling* og året efter blev han medlem af det første Folketing, hvor han repræsenterede Bondevennerne og trods divergerende opfattelser blev han dets leder i 1855. I Folketinget var hans indflydelse stor – ikke mindst for sine store agitatoriske evner – men også med sin flid og indsigt.

Han forlod Folketinget i 1866 for at blive forretningsfører i et forsikringsselskab, men den efterhånden så beundrede I. A. Hansen blev nu snart miskrediteret, da rygtet viste sig velbegrundet i sagen om underslæb over for det forsikringsselskab, som han arbejdede for. I 1877 begyndte den opsigtsvækkende retssag hvor han stod sigtet for underslæb i størrelsesordenen 200.000 kr., men han døde imidlertid før retssagen var afsluttet.

*Den Grundlovgivende Rigsforsamling var en politisk forsamling, der i 1848-1849 udarbejdede Danmarks første grundlov

Hansen, I. A.

       I. A. Hansen

 

 

Virksomheder

Hvor længe Emil L. Olsen havde sin glarmester- og rammeforretning liggende her vides ikke, men ses i vejviseren fra 1910.

 

skindergade-22-5-reklamekuvert

Reklamekuvert

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.202).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk