Sankt Peders Stræde 41-41a-b

 

sankt-peders-straede-41-41a-b-lille-tv                    sankt-peders-straede-41-41a-b-lille-th


Opført: 1796-1797

Matrikelnummer: 122, Nørre Kvarter

Fredet: 1959 / sidehuset fra 1796-1797 blev fredet i 2008

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Sankt Peders Stræde 41 blev opført 1796-1797 og består af forhus, to sidehuse samt et baghus:

 

 

Ejendommens forhus og blev opført 1796-1797 for brændevinsbrænderen Peder Christian Hammeløv (bemærk i øvrigt hans initialer i slutstenen over porten).

 

sankt-peders-straede-41-41a-b-1

Foto fra juli 2007

 

sankt-peders-straede-41-41a-b-2

Foto fra juli 2007

 

sankt-peders-straede-41-41a-b-3

Foto fra juli 2007

 

sankt-peders-straede-41-41a-b-4

Slutstenen over porten med bl.a. bygherrens initialer

Foto fra august 2005

 

sankt-peders-straede-41-41a-b-5

Foto fra juli 2007

 

 

I gården er der to sidehuse samt et baghus.

Det første sidehus er fra 1796-1797 (fredet i 2008), mens det andet sidehus (a) og baghuset (b) er fra 1840.

Her de to sidehuse set i retning mod baghuset

Foto fra august 2005

 

sankt-peders-straede-41-41a-b-6

Gården  med sidehuset (a) fordeler sig på kælder og tre etager,

mens baghuset (b) står i fire etager

Foto fra august 2005

 

 

Beboere 

Komponisten H. C. Lumbye (1810-1874) boede på 2.sal omkring 1871.

Påvirket af østrigeren Siegls Concerter a la Strauss som Lumbye 1839 introducerede i København, befæstede han sin betydning for dansk musik. Den violin- og trompetspillende Lumbye påbegyndte da sin store produktion af galopper og Strauss-inspireret musik.

Via sit bekendtskab med Tivolis grundlægger, Georg Carstensen (1812-1857), blev han stedets koncertdirigent, og introducerede dér wienermusikken for et større publikum. Den 15.august 1845 – der var Tivolis to års fødselsdag – spilledes for første gang Lumbyes udødelige Champagnegaloppen.

Til hans kendte kompositioner hører også Kjøbenhavns Jernbane Damp Galop (Jernbanegaloppen), ligesom han viste sin alsidighed med musik til balletter som Napoli, Fjernt fra Danmark og Livjægerne fra Amager, der alle var skrevet af vennen August Bournonville (1805-1879).

Som en fantastisk populær personlighed døde Lumbye i 1874 og hans mange kompositioner kan opregnes til omtrent 600 valse, polkaer og galopper.

     H. C. Lumbye

 

 

sankt-peders-straede-41-41a-b-7

Mindeplade i messing på døren til Lumbyes lejlighed på anden sal i forhuset

Foto fra august 2005

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.200).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.129).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk