Sankt Peders Stræde 4

 

Sankt Peders Stræde 4 - lille - tv                    Sankt Peders Stræde 4 - lille - th


Opført: 1857-1858

Matrikelnummer: 34b, Nørre Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Jens Juel Eckersberg


Beskrivelse

For en I. C. Rosenlov opførtes dette med kælder og tre etager høje hus i årene 1857-1858, der frem til Anden Verdenskrig blev benyttet som pigeskole. Arkitekten var Jens Juel Eckersberg (1822-1891), der var søn af guldaldermaleren C. W. Eckersberg (1783-1853).

Fire fag vender mod Sankt Peders Stræde og seks fag vender mod haven til Sankt Petri Kirke. Til haven ses en tofagskvist over midterfagene.

 

Sankt Peders Stræde 4 - 5

Facaden til Sankt Peders Stræde

Foto fra august 2016

 

Sankt Peders Stræde 4 - 3

Foto fra august 2016

 

Sankt Peders Stræde 4 - 4

Foto fra august 2016

 

Sankt Peders Stræde 4 - 1

Foto fra august 2016

 

 Sankt Peders Stræde 4 - 2

Bygningen set fra Sankt Peders Stræde med nabohuset Larslejsstræde 2 til venstre

Foto fra august 2016

 

Sankt Peders Stræde 4 - 7

Huset set fra haveområdet foran Sankt Petri Kirke

Foto fra august 2016

 

Sankt Peders Stræde 4 - 8

Foto fra august 2016

 

    Sankt Peders Stræde 4 - 6

Gavlfacaden mod haveområdet er ligeledes på fire fag som pendanten mod Sankt Peders Stræde

Foto fra august 2016

 

 

Virksomheder

Bygningen blev opført som tysk pigeskole og virkede som sådan til begyndelsen af 1940erne. I 1876 havde skolen 320 elever, men dette faldt frem til 1905, hvorefter elevantallet atter steg. I 1934 havde skolen lidt over 100 elever.

 

Skolens måske mest kendte elev var Marie Krøyer (f. Triepcke; 1867-1940), der blev privatuddannet kunstmaler idet Kunstakademiet først optog kvinder fra 1888. På en studietur til Paris med kunstmalerinden Anna Ancher (f. Brøndum; 1859-1935 – gift med skagensmaleren Michael Ancher) mødte hun kunstmaleren P. S. Krøyer (1851-1909), som hun giftede sig med i 1889 og fik datteren Vibeke med i 1895.

Det blev et både omtumlet og dramatisk ægteskab, der i høj grad skyldtes Krøyers tiltagende sindssyge, men ikke mindst da Marie kastede sin kærlighed på den svenske komponist Hugo Alfvén (1872-1960). P. S. Krøyer nægtede skilsmisse, men da hun fødte en datter (faderen var Alfvén) blev de endelig skilt i 1905. Marie og Hugo Alfvén flyttede til Stockholm, hvor de siden blev skilt og hvor hun endte sine dage.

 

Dobbeltportræt af P.S. Krøyer og Marie Krøyer

Dobbeltportræt af P. S. Krøyer med ham og hustruen Marie Krøyer

Han signede altid sine værker med SK

Maleri fra 1890

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.196).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Pisserenden – hjemmeside om Nørre Kvarter

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk