Sankt Peders Stræde 32-32a

 

sankt-peders-straede-32-32a-lille-tv                    sankt-peders-straede-32-32a-lille-th


Opført: 1797

Matrikelnummer: 135, Nørre Kvarter

Fredet: 1977

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

For theskænkeren (!) Jens Christensen blev denne syv fag brede, gulpudsede ejendom opført i 1797. Der er kælder samt fire etager og har et bredt, hvidt felt mellem første og anden sal.

 

sankt-peders-straede-32-32a-1

Foto fra juni 2009

 

sankt-peders-straede-32-32a-2

Foto fra juni 2009

 

sankt-peders-straede-32-32a-3

Foto fra juni 2009

 

sankt-peders-straede-32-32a-4

Foto fra juni 2009

 

 

Beboere

Officeren Niels Christian Lunding (1795-1871) havde her bolig i 1834. 

Lunding, Niels Christian

      N. C. Lunding

 

Den løjerlige litterat Jørgensen-Jomtou (1791-1866) havde her sin bopæl i 1851.

Denne ejendommelige mand der var en særling, havde prøvet kræfter med så forskellige hverv som bl.a. væversvend, journalist og skriftstøber og fra 1835 havde fået kronprins Christian Frederiks bevågenhed. Da denne blev konge (Christian VIII) fik Jørgensen-Jomtou en anseelig understøttelse som dennes betroede rådgiver.

Da Christian VIII imidlertid døde i 1848 røg rådgiveren ud i kulden og udløste en nærmest sygelig bitterhed, der endte med en dom for majestætsfornærmelse. Jørgensen-Jomtou endte sine dage, som en blandt flere af Københavns originaler.

 Jørgensen-Jomtou

 

Et par år før Ole Syversen (1801-1847) stiftede Danmarks første afholdsforening boede han her i ejendommen.

Syversen, Ole

       Ole Syversen

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.199).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.138).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk