Sankt Peders Stræde 26-26a

 

sankt-peders-straede-26-26a-lille-tv                    sankt-peders-straede-26-26a-lille-th


Opført: 1796

Matrikelnummer: 138, Nørre Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Svend Müller


Beskrivelse

Matriklen består af forhus og sidehus der begge blev opført i 1796 af tømrermester Svend Müller:

 

 

Det syv fag lange forhus består af kælder samt fire etager. Facaden er pudset i blå og har dekorative, hvide felter mellem første og anden sal.

 

sankt-peders-straede-26-26a-1

Foto fra juni 2009

 

sankt-peders-straede-26-26a-2

Det midterste fag er tilbagetrukket fra den øvrige facade

Foto fra juni 2009

 

sankt-peders-straede-26-26a-3

Foto fra juni 2009

 

sankt-peders-straede-26-26a-4

Løvehoveder ses mellem førstesalens vinduesfag

Foto fra juni 2009

 

sankt-peders-straede-26-26a-5

Foto fra juni 2009

 

sankt-peders-straede-26-26a-6

Foto fra juni 2009

 

 

Nr.26a udgør sidehuset og er som forhuset fra 1796; det består ligeledes af kælder samt fire etager. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

J. G. J. Jørgensen-Jomtou (1791-1866) boede her 1854-1855 og står i vejviserne opført som Litteratus.

Denne ejendommelige mand var en særling, der havde prøvet kræfter med så forskellige hverv som bl.a. væversvend, journalist og skriftstøber. Fra 1835 havde han fået kronprins Christian Frederiks bevågenhed og da denne blev konge (Christian VIII) fik Jørgensen-Jomtou en anseelig understøttelse, som kongens betroede rådgiver.

Da Christian VIII imidlertid døde i 1848, røg rådgiveren ud i kulden og udløste en nærmest sygelig bitterhed, der endte med en dom for majestætsfornærmelse.

Jørgensen-Jomtou endte sine dage som en blandt flere af Københavns originaler.

 Jørgensen-Jomtou

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.198).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk