Sankt Annæ Plads 15-15a-b

Den svenske ambassade

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1752 / 1853-1855

Matrikelnummer: 114, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Nicolai Eigtved


Beskrivelse

Adressen dækker over en hjørnebygning samt et forhus, der begge er beskrevet nedenfor:

 

 

Hjørnebygningen (nr.15) opført 1752 i tre etager for tømmerhandler Johan Jegind efter tegninger af Nicolai Eigtved (1701-1754), der grundlagde Frederiksstaden. I perioden 1852-1854 lod ejeren, grosserer Ph. Randrup bygningen forhøje med en etage (mezzanin).

 

Forhuset (nr.15a-b) opført 1853-1855 for grosserer Ph. Randrup. En del af første etage var oprindelig benyttet som hestestald.

 

 

Beboere

Den senere gehejmestatsminister J. S. Møsting (1759-1843) boede her 1814-1818 og var da ifølge vejviserne Kammerherre og Præsident i det tyske Cancellie.

Han blev jurist i 1786 og blev året efter ansat i Rentekammeret, hvorfra han i 1789 blev sendt til Sønderjylland som amtmand over Haderslev amt.

I 1804 vendte han tilbage til København for, at bestride posten som præsident for Tyske Kancelli. I 1813 blev han finansminister og chef for Rentekammeret; stillinger han beholdt indtil 1831 hvor han fik til opgave, at genrejse pengevæsenet efter statsbankerotten i 1813. Møsting adskilte bl.a. Rigsbanken fra statskassen, der var et nødvendigt skridt for at sikre økonomisk stabilitet og banken hed derefter Nationalbanken fra 1818.

Den initiativrige Møsting blev i 1814 medlem af det nyoprettede gehejmestatsråd og blev ridder af Elefanten i 1815 og havde da en betydelig magt i lyset af, at han også havde Frederik den 6.´s tillid. Danmark var særligt ramt af landbrugskrisen efter Napoleonskrigene og Møsting måtte da skride ind med skattenedsættelser, skattebetaling i form af korn, besparelser og hjemtagelse af statslån.

Under den politiske uro i 1830 – som følge af Julirevolutionen i Paris – blev Frederik den 6. tilrådet af Møsting til, at der ikke alene i det danskdominerede Holsten skulle være en stænderforsamling. Det blev faktisk tilfældet ved en kongelig anordning 1834, hvorefter stænderforsamlinger blev fordelt på byerne Itzehoe i Holsten, Slesvig, Viborg og Roskilde. De første møder blev afholdt i 1835 og de sidste fandt sted ved demokratiets indførelse i 1848.

Gennem årene bestred Møsting mange af samfundets øverste poster, f.eks. var han chef for Det Kongelige Bibliotek og Den Kongelige Kobberstiksamling.

     J. S. Møsting

 

Fra 1845 til 1854 havde greve Carl von Moltke (1798-1866) sin bolig her i nr.15.

Moltke, Carl

   Carl von Moltke

 

I årene 1867-1870 boede kunstmaleren Carl Neumann (1833-1891) på 1.sal.

     Carl Neumann              

 

Et udvalg af Carl Neumanns værker vises herunder:

Carl Neumann (1833-1891)

Den hollandske Flaades ankomst på Kjøbenhavns Red i oktober 1658

1880 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

Carl Neumann (1833-1891)

Skibe under Land efter en Byge

1867 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Carl Neumann (1833-1891)

Linjeskibet Dannebroge brænder under Slaget i Køge Bugt 1710

1886 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

Carl Neumann (1833-1891)

Tordenskjold i Dynekilen

1892 – privateje – public domain

 

 

Politikeren C. A. Fonnesbech (1817-1880) var konseilspræsident* fra juni 1874 til juni 1875 og måtte gå af på grund af svag regeringsledelse og for megen imødekommenhed over for den voksende Venstre-opposition. Han havde fra 1865 til 1870 været finansminister C. E. Frijs´ regering og dernæst fra 1870 til 1874 været indenrigsminister i Holsteins regering, hvor han i 1873 gennemførte Fabriksloven, der begrænsede børns arbejdstid.

Fonnesbech var medlem af Folketinget fra 1858 til 1872 samt medlem af Landstinget fra 1874 og til sin død i 1880. Der er om ham sagt “at naturen havde nægtet ham de egenskaber, der kræves af en kampminister“.

* konseilspræsident

Fonnesbech, C. A.

  C. A. Fonnesbech

 

 

Virksomheder

Siden 1850 har den svenske ambassade ligger her i ejendommen.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Danske arkitekturstrømninger 1850-1950. Knud Millech og Kay Fisker. Udgivet af Østifternes Kreditforening. 1951 (s.135).

Frederiksstaden. Grundlæggelsen af en københavnsk bydel 1749-1760. John Erichsen. 1972.

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.192).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk