Sankt Annæ Plads 13

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1749-1751 / 1922-1923

Matrikelnummer: 113, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt / Niels Hauberg & Frederik Levy


Beskrivelse

På hjørnet til Amaliegade ligger Sankt Annæ Plads 13, der blev opført 1751 med kælder og fire etager for geheimeråd von der Osten. Facaden er hvid og der er 13 fag mod Sankt Annæ Plads og 11 fag mod Amaliegade.

Billedtekst: Midtrisalitterne er refendfuget.

 

Ejendommen undergik en ombygning i 1922-1923 for ejeren Det Danske Petroleums-A/S. Ombygningen blev forestået af arkitekterne Niels Hauberg (1885-1952) og Frederik Levy (1851-1924).

 

 

Beboere

Omkring 1885 boede tegneren og kunstmaleren J. L. Ridter (1854-1921) på 3.sal her i ejendommen. Ridters topografiske tegninger fra København er blevet benyttet i mange bøger og aviser; ofte fordi han var på plads i forhold til, at en ejendom stod for en snarlig nedrivning.

       J. L. Ridter

 

Et udvalg af Ridters værker ses herunder:

 

J. L. Ridter (1854-1921)

Gaardparti Strandgade No 6

Akvarel fra 1902 – public domain

 

J. L. Ridter (1854-1921)

Parti af Gammel Torv og Nygade

Akvarel fra 1897 – public domain

 

J. L. Ridter (1854-1921)

Havne-Caféen ved Knippelsbro

Akvarel fra 1910 – public domain

Her er der tale om den gamle Knippelsbro (t.v.),

som gik fra Brogade (forsvundet) til Slotsholmsgade

 

J. L. Ridter (1854-1921)

Hjørnet af Store og Lille Kannikestræde

Postkort fra ca.1908

Bygningen blev nedrevet kort efter 1908

 

J. L. Ridter (1854-1921)

Det nye Store Strandstræde

Udgivet af Stenders Forlag nr.12887

Postkort afsendt i 1908

 

J. L. Ridter (1854-1921)

Det kommende København – Det ny Chr. IX Gade

Udgivet af Stenders Forlag nr.12888

Postkort afsendt i 1912

 

J. L. Ridter (1854-1921)

Regensbuegangen

Udgivet af Stenders Forlag nr.14704

Postkort afsendt i 1909

 

 

Den verdensberømte læge Niels Finsen (1860-1904) boede her som ung student, hvor han gjorde sine første iagttagelser om lysets helbredende virkning på hudsygdomme.

Da han i 1896 med succes afsluttede en kulbuelysbehandling mod en speciel art hudtuberkulose tilførtes der ham midler således, at han kort efter kunne indrette det første lysinstitut i en barak på Kommunehospitalets grund. Her behandlede Finsen sine patienter efter en metode der gjorde ham verdensberømt for ved, at koncentrere kunstigt lys og udnytte dens ultraviolette stråler kunne man dræbe tuberkulose-bacillerne og til dette formål konstruerede han et apparat, der i 25 år forblev uændret.

Fra barakken ved Kommunehospitalet flyttede instituttet i 1900 til Rosenvænget, hvor det døbtes Finsen-instituttet. Forsøg med strålebehandling mod kræft samt behandling af tuberkulose med solbadning skete også på Finsens initiativ. Finsen blev i 1903 tildelt Nobelprisen i medicin.

Blot 43 år gammel døde han i 1904 og hans begravelse var en national begivenhed med deltagelse af såvel kongehuset som regering.

Bemærk mindetavlen på facaden.

Finsen, Niels

      Niels Finsen

 

 

Virksomheder                    

Foreningslokalerne Larsens Lokaler og Prins Wilhelms Palæ havde til huse her i en lang årrække. Typisk for københavnerne blev lokalerne folkedøbt Prins Larsens Palæ.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.192).

Huse og mennesker. bind 2 (s.69-70).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk