Sankt Annæ Plads 11

 

Sankt Annæ Plads 11 - lille - tv                    Sankt Annæ Plads 11 - lille - th


Opført: 1801

Matrikelnummer: 112, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: J. H. Rawert


Beskrivelse

Matriklen består af forhus, sidehus og baghus:

 

 

Forhuset opførtes 1801 med J. H. Rawert (1751-1823) som arkitekt. Bemærk i øvrigt at bortset fra et ekstra fag samt en kvist over seks fag – som er en senere tilbygning – er nr.5 og 11 faktisk identiske!

 

Sankt Annæ Plads 11 - 1

Foto fra marts 2010

 

Sankt Annæ Plads 11 - 2

Foto fra marts 2010

 

Sankt Annæ Plads 11 - 3

Foto fra marts 2010

 

Sankt Annæ Plads 11 - 4

Foto fra marts 2010

 

 

Sidehuset er fra 1801 foreligger der ikke yderligere oplysninger om dette (pr. 31.januar 2023).

 

 

Baghuset er fra 1801  foreligger der ikke yderligere oplysninger om dette (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

Professor og Stadsconducteur J. H. Rawert (1751-1823) fik i 1801 opført dette hus til sig selv, men boede her kun omkring 1805.

       J. H. Rawert

 

Agenten og rigmanden Erich Erichsen (1752-1837) flyttede hertil efter sin fallit i 1831 og boede her til sin død i 1837. Som både privatbolig og firmadomicil ledede Erichsen sit rederi fra palæet på Holmens Kanal 2 – Erichsens Palæ – som han fik opført 1799. Trods statsbankerotten i 1813 samt den generelle afmatning i Danmark efter Napoleonskrigene lykkedes det alligevel for ham, at holde skindet på næsen.

Storheden fik dog en ende, da han optog sin bror som partner og fra 1816 dennes sønner. De levede et ødselt liv og det blev virksomhedens ruin og i 1831 måtte rederiet gå i betalingsstandsning.

Erichsen måtte afhænde sin smukke ejendom og fuldstændigt ruineret flyttede han her til Sankt Annæ Plads 11, hvor han døde i 1837. I 1888 blev palæet overtaget af Kjøbenhavns Handelsbank.

    Erich Erichsen

 

Af vejviserne fremgår det at Greve, Kammerherre, Deputeret i Rentekammeret og for Finantserne, greve Carl von Moltke (1798-1866), her havde sin bolig i årene 1839-1844. Herfra flyttede han så hen i nr.15.

Moltke, Carl

   Carl von Moltke

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s.67-68).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.192).

Hvem byggede hvad. Bind 1. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (s.257).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk