Rosengården 6

 

Rosengården 6 - lille - tv                    Rosengården 6 - lille - th


Opført: 1810-1811

Matrikelnummer: 261, Klædebo Kvarter

Fredet: 1981

Arkitekt: Henrik Thyberg


Beskrivelse

Både for- og sidehuset blev i årene 1810-1811 opført af tømrermester Henrik Thyberg (1776-1844):

 

 

Forhuset fordeler sig på kælder samt fire etager og blev sammen med sidehuset fredet i 1981.

 

Rosengården 6 - 1

Ejendommen udgøres af ejerboliger

Foto fra april 2007

 

Rosengården 6 - 2

Foto fra april 2007

 

Rosengården 6 - 3

Foto fra april 2007

 

 

Sidehuset fordeler sig på kælder samt fire etager og blev sammen med forhuset fredet i 1981. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af sidehuset (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere          

Officeren Frederik Bülow (1791-1858) boede her i årene 1823-1824 med rang af kaptajn.

Som 14-årig indledte han sin militære karriere i Rendsborg, deltog i kampene under Københavns belejring i 1807 og avancerede hen ad årene og blev oberst i 1847. Året efter i begyndelsen af Treårskrigen (1848-1851) ledede han en brigade under kampene i Sønderjylland ved Bov, Slesvig, Nybøl og Dybbøl.

Som nyudnævnt overgeneral planlagde og ledede den gigtplagede Bülow det succesrige udfald ved Fredericia den 6.juli 1849. Han fik herefter tilnavnet Helten fra Fredericia.

På grund af sygdom gik han af samme år, men vendte tilbage i 1852 som kommanderende general i Slesvig og senere København. Den populære og livsglade Frederik Bülow døde i 1858 i sit hjem i Sundeved (Sønderjylland).

 

Rosengården 6 - 4 - ældre postkort med Frederik Bülow

Frederik Bülow ved Fredericia 1849.

Ældre postkort udgivet af A. Jacobsen

 

Musikhandleren og komponisten Emil Hornemann (1809-1870) boede her omkring 1847. I vejviseren for 1837 ses han også opført som kunstmaler, hvad han dog ikke havde succes med.

Han var uddannet i klaverspil hos Frederik Kuhlau (1786-1832) og J. P. E. Hartmann (1805-1900) og sammen med en partner åbnede han i 1844 forretninger, som både handlede med musik og malerier. Således udgav de foruden Hornemanns egne værker tillige værker af bl.a. H.C. Lumbye og J.P.E. Hartmann.

Hornemann solgte i 1859 sin andel af dette foretagende og grundlagde senere en ny musikhandel sammen med sin søn.

Hornemann tilskyndede i 1848 Peter Faber (1810-1877) til, at bidrage med tekst til sin marchmelodi Dengang jeg drog af sted, som overalt i landet var genstand for begejstring; ikke mindst de 18.000 soldater, der hver fik et eksemplar af sangen.

Senere samme år komponerede han melodien til den kendte julesang Højt fra træets grønne top og denne gang var det også Faber, der leverede teksten; Hornemann og Faber modtog samme år Ridderkorset.

  Emil Hornemann

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.187).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk