Rosengården 10

 

Rosengården 10 - lille - tv                    Rosengården 10 - lille - th


Opført: 1833-1834

Matrikelnummer: 128a, Klædebo Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Som nabohuset nr.8 blev denne ejendom opført med kælder og fire etager for N. S. Holm i årene 1833-1834. Som nr. 8 er den også over fem fag og med fire kviste. Kælder- og stueetagen er gulpudset, mens resten af facaden er blankstensmur.

 

Rosengården 10 - 1

Foto fra november 2011

 

Rosengården 10 - 2

Foto fra november 2011

 

Rosengården 10 - 3

Foto fra november 2011

 

Rosengården 10 - 4

Foto fra november 2011

 

 

Beboere          

Juristen Johannes Ephraim Larsen (1799-1856) var blandt sin tids retslærde – professor i lovkyndigheden – og desuden gjorde han sig gældende i politik. J. E. Larsen boede her 1835-1837 og flyttede herfra videre til Hauser Plads 14.

Larsen, Johannes Ephraim

       J. E. Larsen

 

Fra 1838 til 1841 boede teologen og filosoffen Rasmus Nielsen (1809-1884) her i huset. 

I 1837 fik han sin teologiske embedseksamen, i 1840 tog han den teologiske doktorgrad og blev 1841 professor ved Københavns Universitet.  

I begyndelsen af 1840erne stiftede han bekendtskab med ham der senere blev en af verdens store tænkere, filosoffen, teologen og forfatteren Søren Kierkegaard (1813-1855).

Med værket Grundideernes Logik 1-2 (1862-1864) sluttede Rasmus Nielsen sig i mange år til den idealisme, som den tyske filosof G. W. F. Hegel (1770-1831) havde udvirket, der i korte træk beroede på et logisk princip ud fra kombinationen af filosofi, historie og kristendom. Senere knyttede han sig til grundtvigianismen.

Nielsen, Rasmus

   Rasmus Nielsen

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.187).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.128).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk