Rosenborggade 5-5a

 

                   


Opført: 1765

Matrikelnummer: 155, Klædebo Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Det syv fag lange Rosenborggade 5-5a blev opført i 1765 med kælder og to etager for en Schiønning Andersen. De to sidste etager blev opført mellem 1846 og 1853.

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

 

Beboere          

Orientalisten og sprogforskeren, professor N. L. Westergaard (1815-1878), havde her sin bolig i årene 1850-1851.

Westergaard, Niels Ludwig

 N. L. Westergaard

 

Arkitekten Vilhelm Dahlerup (1836-1907) – som i stor stil har forsynet København med kendte bygningsværker – havde en lejlighed på 1.sal fra 1882 til 1885.

Dahlerup og kollegaen Ove Petersen (1830-1892) var arkitekterne bag Det Kongelige Teater, som blev indviet i 1874 til afløsning for Eigtveds gamle teaterbygning fra 1748, som lå ved siden af.

Pantomimeteatret i Tivoli fra 1874 er også fra Dahlerups hånd. Alene og sammen med kollegaer var han bl.a. også mester for Statens Museum for Kunst (1888-1895), Hotel d´Angleterre (1873-1874), Søpavillonen (1893-1894), Ny Carlsberg Bryggerierne (1880-1883), Glyptoteket (1897-1906), Dronning Louises Bro (1887) samt Højbro og Holmens Bro (begge 1890). 

Vilhelm Dahlerup - 1

 Vilhelm Dahlerup

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Bevaringen af det gamle København som arkitekturby. Medd. fra for. til gamle bygningers bevaring. IV række. III. 1942.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.184).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922. 

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk