Rosenborggade 3

 

Rosenborggade 3 - lille - tv                    Rosenborggade 3 - lille - th


Opført: 1859

Matrikelnummer: 154, Klædebo Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Matriklen består af et forhus samt diverse bygninger bag dette:

 

 

Det fem fag lange Rosenborggade 3 blev opført 1859 med kælder og fire etager for garvermester A. F. Wahl.

 

Rosenborggade 3 - 1

Foto fra juni 2008

 

Rosenborggade 3 - 2

Foto fra juni 2008

 

Rosenborggade 3 - 3

Portindgangen

Foto fra juni 2008

 

Rosenborggade 3 - 4

Over porten ses denne relief, som antagelig stammer fra det forrige hus på grunden

Foto fra juni 2008

 

Rosenborggade 3 - 5

Foto fra juni 2008

 

 

Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om bygningerne bag forhuset (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere

Politikeren J. A. Hansen (1806-1877) der på dette tidspunkt var assurancebestyrer boede her i 1867.

Han var uddannet som skomager og hørte til blandt de fremtrædende af 1800-tallets politikere. I. A. Hansen kom til København i 1842, hvor han fik plads som bud på dagbladet Fædrelandet og siden som redaktør af ugebladet Almuevennen.

I 1840erne påbegyndte han sin aktive deltagelse i dansk politik og fik hurtigt fodfæste i Bondevennernes Selskab, hvis sekretær han blev i 1842. I 1848 fik I. A. Hansen sæde i Den Grundlovgivende Rigsforsamling* og året efter blev han medlem af det første Folketing, hvor han repræsenterede Bondevennerne og trods divergerende opfattelser blev han dets leder i 1855. I Folketinget var hans indflydelse stor – ikke mindst for sine store agitatoriske evner – men også med sin flid og indsigt.

Han forlod Folketinget i 1866 for at blive forretningsfører i et forsikringsselskab, men den så beundrede I. A. Hansen blev nu snart miskrediteret, da rygtet viste sig velbegrundet i sagen om underslæb over for det forsikringsselskab, som han arbejdede for. I 1877 begyndte den opsigtsvækkende retssag hvor han stod sigtet for underslæb i størrelsesordenen 200.000 kr., men han døde imidlertid før retssagen var afsluttet.

Herfra flyttede J. A. Hansen til Nørre Voldgade.

* Den Grundlovgivende Rigsforsamling var en politisk forsamling, der i 1848-1849 udarbejdede Danmarks første grundlov.

Hansen, I. A.

       J. A. Hansen

 

Fra 1882 til 1900 boede politikeren Herman Trier (1845-1925) her på 2.sal. Herfra flyttede han til Nytorv 5.  

      Herman Trier

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.184).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk