Rosenborggade 10

 

Rosenborggade 10 - lille - tv                    Rosenborggade 10 - lille - th


Opført: 1801

Matrikelnummer: 212, Rosenborg Kvarter

Fredet: 1979

Arkitekt: Lauritz Thrane


Beskrivelse

Hjørnehuset blev af murermester Lauritz Thrane (1757-1809) opført i 1801 med kælder og fire etager. Der er seks enkelte og et dobbelt fag mod Rosenborggade, et dobbelt rundt hjørnefag samt tre fag mod Sankt Gertruds Stræde.

 

Rosenborggade 10 - 1

Ejendommen en april eftermiddag i 2007;

Rosenborggade ses til venstre

 

Rosenborggade 10 - 2

Ejendommen en formiddag i juni 2007;

Sankt Gertruds Stræde ses til højre

 

Rosenborggade 10 - 3

Facaden til Rosenborggade

Foto fra juni 2007

 

   

Beboere

I årene 1843-1844 boede komponisten, organisten og musiklærer J. C. Gebauer (1808-1884) her i nr.10.

Fra 1846 var han organist ved Sct. Petri kirke og fra 1859 ved Helligåndskirken til sin død i 1884. I 1844 udkom det første hæfte med hans børnesange, indeholdende bl.a. En lille nisse rejste fra 1845 med tekst af Julius Gerson (1811-1894).

Hist hvor vejen slår en bugt som han komponerede musikken til i 1846 (H. C. Andersen skrev teksten i 1829) og Ride, ride, ranke hører også begge til den danske børnesangskat. Gebauer komponerede også I alle de riger og lande, hvortil B. S. Ingemann (1789-1862) skrev teksten. Fra 1866 til 1883 var han såkaldt harmonilærer ved Musikkonservatoriet.

Gebauer, J. C.

    J. C. Gebauer

 

I tiden omkring 1863 boede politikeren, bladudgiveren samt bog- og musikhandleren Harald Brix (1841-1881) på 3.sal.

Sammen med Paul Geleff (1842-1928) og fætteren Louis Pio (1841-1894) grundlagde han 1871 Den Internationale Arbejderforening. Brix valgtes til sekretær og stod fra samme år som både udgiver og redaktør af ugebladet Socialisten, der fra april 1872 udkom som dagblad.

På et møde den 4.maj 1872 trodsede Brix, Geleff og Pio politidirektør Crones forbud mod dagen efter, at afholde møde på Fælleden 8 i dag Fælledparken) og de arresteredes “for forbrydelser mod den offentlige myndighed og orden“. Straffen for Harald Brix var tre års forbedringshus, men den blev eftergivet og han blev løsladt med de andre på kong Christian den 9.´s fødselsdag den 8.april 1875.

Brix vendte nu tilbage til bladet, som i mellemtiden var omdøbt Social-Demokraten og etablerede selv bladet Ravnen i 1876, med hvilken han igen kom på kant med loven og hvor han ifølge højesteretsdommen af 5.april 1877 havde fornærmet kongehuset, været injurierende samt “udbredt misnøje og had til det bestående“. Han blev idømt fire års forbedringshus, men blev p. g. a. dårligt helbred allerede løsladt juleaften 1880, men døde et halvt år efter.

       Harald Brix

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.185).

Hvem boede hvor – kendte danskere i 1800-tallets København. T. M. Sandau. Forlaget Sesam. 2001.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk