Rigsdagsgården 9-11a-b-13b / Tøjhusgade 1 / Christians Brygge 8 / Proviantpassagen 6

Rigsarkivet (delvis), Det Kongelige Bibliotek (delvis), Dansk Jødisk Museum, Bibliotekshaven 

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1665-1673 / 1898-1906 / 1968

Matrikelnummer: 83, Strand Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: Albertus Mathiesen, Thomas Walgensteen, Ludvig Andersen, Hans J. Holm, Preben Hansen, Daniel Libeskind


Beskrivelse

Rigsdagsgården 9 udgør den gamle biblioteks- og kunstkammerbygning, som på foranledning af Frederik III (1609-1670) blev påbegyndt i 1665 af bygmester Albertus Mathiesen (før 1635-1668). Da Mathiesen imidlertid døde fuldførtes bygningen i 1673 af Thomas Walgensteen (ca.1627-1681).

Frederik III var en ivrig bogsamler og savnede derfor et egentligt bibliotek og foruden dette indrettedes bygningen også til kunstkammer samt tøjhus for feltartilleristerne. Under ledelse af arkitekt Ludvig Andersen (1861-1927) blev bygningen ombygget 1909-1910 til brug for Rigsarkivet og blev fredet i 1945.

Proviantpassagen 6 – som er Dansk Jødisk Museum – ligger i Galejhuset, der var en del af Christian IVs krigshavn. Museet fik i 2004 fuldført sin indretning under ledelse af den amerikanske arkitekt Daniel Libeskind (f.1946). Det er en enestående oplevelse, at bevæge sig rundt på skrånende gulve og vægge, der både vrider og skråner. For det flotte arbejde præmierede Københavns Kommune i 2004, hvorom man kan læse mere på www.planogarkitektur.kk.dk (tast Arkitektur og dernæst Bygningspræmiering). Se også hjemmesiden for museet på www.jewmus.dk

Billedtekst: Væggene er beklædt med birketræsfiner.           

         

Museet ligger i resterne af Christian IVs Galejhus.

 

Arkitekten Hans J. Holm (1835-1916) fik i årene 1898-1906 opført sin firefløjede rødstensbygning for Det Kongelige Bibliotek. Bygningen rejstes på resterne af det gamle galejhus, som blev opført i 1604.

Billedtekst: Holms biblioteksbygning tager sig bedst ud fra Bibliotekshaven.      

             

To tårne flankerer bygningen mod Bibliotekshaven.               

    

Dette ottekantede rum udgjorde bibliotekets forhal indtil Den Sorte Diamant åbnede dørene i 2000.                  

 

Den tidligere læsesal med hvælvinger, der bæres af seks blanke søjler.

 

Preben Hansen (1908-1989) tegnede den nu glasdækkede tilbygning til Holms biblioteksbygning. Mod havnen var tilbygningen opført som kontorfløj og stod færdig i 1968.

 

Det Kongelige Biblioteks have eller Bibliotekshaven som den almindeligvis kaldes ligger her som en oase. Da Christian IV´s gamle flådehavn blev tilskastet benyttedes området til diverse virksomhed, men blev så i 1900-tallets begyndelse anlagt som have.

 

 

Virksomheder                    

Det Kongelige Bibliotek blev grundlagt af Frederik III (1609-1670) i 1648 og havde indtil 1906 til huse i Rigsdagsgården 9, hvorfra det rykkede til Hans J. Holms nybyggede bibliotek mod Christians Brygge. De mange bøger blev ført over til den nye bygning via en skinnebane, som var konstrueret af militæret.   Kunstkammeret var indrettet i Albertus Mathiesens gamle bygning.

 

I eventyret Prinsessen på ærten af H. C. Andersen (1805-1875) nævnes der i slutningen, at “Ærten kom paa Kunstkammeret, hvor den endnu er at see, dersom ingen har taget den“.

 

Rigsarkivet flyttede ind i den gamle kunstkammer- og biblioteksbygning i 1910, der netop var ombygget under ledelse af arkitekt Ludvig Andersen (1861-1927).

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Danmarks Bygningskunst – fra oldtid til nutid. Red. Hakon Lund og Knud Millech. H. Hirschsprungs Forlag. 1963.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag. 2.udgave. 1968 (bind 1, s.66).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Dansk Jødisk Museum

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

www.planogarkitektur.kk.dk  (tast Arkitektur og dernæst Bygningspræmiering)

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk