Rigensgade 21-21a

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1878

Matrikelnummer: 505, Sankt Annæ Vester Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Forhuset består af kælder og fire etager. Huset blev opført 1878 og arkitektens navn er desværre ukendt.

 

Baghuset består af kælder og fire etager, men opførelsesåret er endnu ukendt (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere

I mængden af 1800-tallets kendte navne kommer man ikke uden om Viggo Hørup (1841-1902). Han sad som medlem af Folketinget fra 1876 til 1892 og var indædt modstander af bl.a. oprustning, som kom til udtryk i en tale i Folketinget i 1883, hvor han fremsagde de berømte ord: Hvad skal det nytte?

Indførelsen af folketingsparlamentarisme var nok den største af Hørups mærkesager og den nåede han, at opleve med Systemskiftet i juli 1901, hvor han blev Deuntzer-regeringens trafikminister. Hørup døde dog allerede ca. 7 måneder efter udnævnelsen og som noget nær den eneste gerning i sin ministertid sørgede han for, at offentligheden fik adgang til Kongens Have fra Kronprinsessegade/Gothersgade. Går man en tur i Kongens Have kan man mod Kronprinsessegade i øvrigt se J.F. Willumsens smukt udførte statue af Viggo Hørup.

Sammen med meningsfællerne Edvard Brandes (1847-1931) og Herman Bing (1845-1896) grundlagde han dagbladet Politiken i 1884 og førte an som chef til 1901. Han gav bladet den linje, hvis krav om realisme har sat sig dybe spor i eftertidens kulturudvikling. Uvant med journalistisk virksomhed var han ikke da han i perioden 1873-1883, var medarbejder på det af Christen Berg-ejede Morgenbladet.

Som et lille kuriosum kan det oplyses, at Hørup var fætter til digteren og kunstmaleren Holger Drachmann (1846-1908).

Viggo Hørup boede her i årene 1892-1896.

      Viggo Hørup

 

 

Virksomheder                    

Forhuset rummer kollegieværelser som administreres af Centralmissionen, der står for metodistkirkens sociale arbejde. Læs mere på deres hjemmeside

 

Baghuset rummer i dag daginstitutionen Nyboder Vuggestue. Se mere på www.nybodervuggestue.dk

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk