Prinsessegade 8

 

                   


Opført: før 1675

Matrikelnummer: 296, Christianshavns Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ????


Beskrivelse

Dette lille hus i blot to etager og en tagkvist blev opført før 1675 af Nicolai Swabe. Det stod oprindelig i en etage, hvor facaden til gaden var muret og de øvrige stod i bindingsværk. Før 1732 stod husets etager som ny og så sent som i 1914-1915 grundmuredes det meste af huset.

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Skulle du få muligheden så kig ind i den i 1992 skabte atmosfærefyldte gårdanlæg, der med sine kreative bagtanker har skabt en unikt sted for karreens beboere. Gårdanlægget blev forestået af Gerd Wiboe (????) og Jørn Palle Schmidt (1923-2010) og blev i 1993 præmieret af Københavns Kommune.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.291).

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1993 (s.166-167).

Købmand, sømand og supercargo – guide til den florissante handels København. Kåre Lauring. 1998 (s.78-79).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk