Prinsessegade 50 / Sankt Annæ Gade 31

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: ca.1750

Matrikelnummer: 311, Christianshavns Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: J. C. Conradi


Beskrivelse

Der foreligger for øjeblikket ingen yderligere oplysninger om ejendommen (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

Fra naboejendommen i nr.52 flyttede præsten, salmedigteren og politikeren N.F.S. Grundtvig (1783-1872) ind på adressen Prinsessegade 50 i oktober 1827.

Livet igennem blev han både som revser af sit land og forkynder – han prædikede til dagen før sin død -mange gange midtpunktet i tidens spørgsmål. Grundtvig mente bl.a. at kristendom betød det var Guds ord til menigheden og ikke et spørgsmål om fortolkning af Bibelen; dette var grundlaget for grundtvigianismen. Ligeledes blev hans modstand over for latinskolen og den pietistiske opdragelse, den egentlige årsag til oprettelsen af folkehøjskoler, friskoler m.v.

Som salmedigter er han udødelig og af hans i alt 1.400 salmer nævnes her Det kimer nu til julefest, Dejlig er den himmelblå, Morgenstund har guld i mund, Nu falmer skoven trindt om land, Vær velkommen Herrens år samt Den signede dag, som han skrev til 1000-årsfesten for kristendommens indførelse i Danmark.

Over en 40-årig periode skrev han det fem bind store Sangværk til den danske kirke og skole, der indeholdt 400 af hans i alt 1400 salmer; også den dengang overordentlig populære Haandbog i Verdenshistorien hører med til hans omfattende litteratur. Grundtvig flyttede herfra i april 1828 til en lejlighed i Strandgade 4.

Grundtvig, N. F. S.

   N. F. S. Grundtvig

 

Der findes mange afbildninger af Grundtvig og et lille udpluk kan ses nedenfor:

 

                

                             Maleri af Constantin Hansen fra 1862                                                      Maleri af C. A. Jensen fra 1843

    Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot,                                            Hirschsprungske Samling,

                                      public domain                                                                                                public domain

 

Den grundtvigianske præst J. C. Lindberg (1797-1857) havde sin bolig i nr. 50 fra 1833 til 1836.

Lindberg, Jacob

     J. C. Lindberg

 

Industrimanden og politikeren H. P. Frederiksen (1810-1891) boede her 1854-1855.

Frederiksen, H. P.

  H. P. Frederiksen

 

Fra 1860 til 1866 havde forfatteren og litteraturhistorikeren Carl Rosenberg (1829-1885) her sin bolig. Han blev dr.phil i 1862.

Rosenberg, Carl Frederik Vilhelm Mathildus

    Carl Rosenberg

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1993 (s.170-172). 

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk