Poul Ankers Gade

Poul Ankers Gade udgør en af kvarterets fire bornholmergade (de øvrige er Jens Kofods Gade, Hammerensgade og Bornholmsgade). Poul Anker (1630-1692) var præst i Hasle og deltog 1658 i den bornholmske opstand mod den svenske besættelsesmagt, der igen gjorde klippeøen dansk i 1660.

 

Find mere om gadens huse ved at klikke på disse links

Poul Ankers Gade 2 / Store Kongensgade 126

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Kortbog 1:4000 – København-Frederiksberg. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, 4.udgave. 2006.

Københavns gadenavne. Evan Bogan. Bogans Forlag. 2003.

Københavnske gadenavne og deres historie. Bent Zinglersen. Politikens Forlag. 1972.

 

Links

        Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her matrikelhistorien om alle ejendommene i Poul Ankers Gade

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk