Pilestræde 46

 

Pilestræde 46 - lille - tv                    Pilestræde 46 - lille - th


Opført: 1730-1736

Matrikelnummer: 124, Købmager Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Pilestræde 46 består af forhus og trappehus:

 

 

Efter at være beskadiget af bybranden 1728 blev både forhus og trappehus genopført eller restaureret i årene 1730-1736. Resultatet blev at ejeren – obervisiteur* Matthias Lynge – her fik kælder og to etager opført over fire fag. I 1768 forhøjedes ejendommen af murermester J. B. Schottmann (1734-1786) til de nuværende tre etager og han ombyggede de midterste vinduer til dobbeltfag.

* En obervisiteur var en visiterende (d. v. s. kontrollerende) toldembedsmand eller accisebetjent.

 

Pilestræde 46 - 1

Foto fra oktober 2007

 

Pilestræde 46 - 2

Foto fra oktober 2007

 

Pilestræde 46 - 3

Foto fra oktober 2007

 

Pilestræde 46 - 4

Foto fra oktober 2007

 

 

Trappehuset ses afbildet på s.210 i bogen Københavnerbindingsværk, men ellers er der for øjeblikket ikke undersøgt yderligere oplysninger (pr. 31.januar 2023).

 

En ejerliste fra ejendommens tidligste år og frem til 1973 kan ses i bogen Et københavnsk bybillede, hvor også en detaljeret bygningshistorie er at finde.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Et københavnsk bybillede. Red. Jørgen Hegner Christensen m.fl. Delta Forlag A/S. 1983 (s.103-104).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.182).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.170-171, 184 og 210).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk