Pilestræde 27

 

Pilestræde 27 - lille - tv                    Pilestræde 27 - lille - th


Opført: 1784-1786

Matrikelnummer: 89, Købmager Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Johan Peter Boye Junge


Beskrivelse

Bygmesteren Johan Peter Boye Junge (1735-1807) opførte Pilestræde 27 i årene 1784-1786. Her er tre etager, hvor facadedelen mellem første og anden etage er i fremspring.

 

Pilestræde 27 - 1

Foto fra august 2007

 

Pilestræde 27 - 2

Foto fra august 2007

 

Pilestræde 27 - 3

Foto fra august 2007

 

Pilestræde 27 - 4

Foto fra august 2007

 

Pilestræde 27 - 5

Foto fra august 2007

   

 

Beboere

Præsten, salmedigteren og politikeren N.F.S. Grundtvig (1783-1872) boede her i godt to måneder over sommeren 1804.

Livet igennem blev han både som revser af sit land og forkynder – han prædikede til dagen før sin død! – mange gange midtpunktet i tidens spørgsmål. Grundtvig mente bl.a. at kristendom betød det var Guds ord til menigheden og ikke et spørgsmål om fortolkning af Bibelen; dette var grundlaget for grundtvigianismen. Ligeledes blev hans modstand over for latinskolen og den pietistiske opdragelse, den egentlige årsag til oprettelsen af folkehøjskoler, friskoler m.v.

Som salmedigter er han udødelig og af hans i alt 1.400 salmer nævnes her Det kimer nu til julefest, Dejlig er den himmelblå, Morgenstund har guld i mund, Nu falmer skoven trindt om land, Vær velkommen Herrens år samt Den signede dag, som han skrev til 1000-årsfesten for kristendommens indførelse i Danmark.

Over en 40-årig periode skrev han det fem bind store Sangværk til den danske kirke og skole, der indeholdt 400 af hans i alt 1400 salmer; også den dengang overordentlig populære Haandbog i Verdenshistorien hører med til hans omfattende litteratur.

Grundtvig, N. F. S.

    N. F. S. Grundtvig

 

Der findes mange afbildninger af Grundtvig og et lille udpluk kan ses nedenfor:

 

                

               Maleri af Constantin Hansen (1804-1880) fra 1862                                Maleri af C. A. Jensen (1792-1870) fra 1843

            Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot,                                              Hirschsprungske Samling,

                                              public domain                                                                                                public domain

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk