Peder Hvitfeldts Stræde 9

 

         peder-hvitfeldts-straede-9-lille-tv                    peder-hvitfeldts-straede-9-lille-th


Opført: 1811

Matrikelnummer: 105, Klædebo Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Ejendommen blev for en Mogens Schouboe opført i 1811 med kælder og tre etager. Ejendommen er over seks fag, hvoraf de to yderste fag til højre er fra 1930. Disse to fag udgjorde i gammel tid en smøge, som var indgangen til kirkegården Linden, som lå her fra 1711 til 1760.

 

peder-hvitfeldts-straede-9-1

Foto fra august 2016

 

peder-hvitfeldts-straede-9-2

Foto fra august 2016

 

peder-hvitfeldts-straede-9-4

Foto fra august 2016

 

 peder-hvitfeldts-straede-9-7

Foto fra august 2016

 

peder-hvitfeldts-straede-9-3

Foto fra august 2016

 

peder-hvitfeldts-straede-9-6

Foto fra august 2016

 

  peder-hvitfeldts-straede-9-5

Foto fra august 2016

 

 

Beboere

Litteraten F. L. Liebenberg (1810-1894) boede her som barn.   

Liebenberg, F. L.

  F. L. Liebenberg

 

Forlæggeren og boghandleren C.E.C. Gad (1830-1906) blev født her i ejendommen.

Fra barnsben ønskede han at blive boghandler og kom da også som 15-årig i lære hos Gyldendalske Boghandel. Der var han til 1855, hvor han etablerede sig som selvstændig i Vimmelskaftet. Her skabte han sig hurtigt en betydelig boghandler- og forlagsvirksomhed, hovedsagelig med udgivelser af videnskabeligt litteratur (især juridisk og teologisk).

Den driftige Gad løftede også gerne større opgaver, som f.eks. udgivelserne af Trap Danmark, Nordisk Konversationsleksikon, ugebladet Illustreret Tidende, Ugeskrift for Retsvæsen, Dansk Bogfortegnelse samt svensk og norsk litteratur.

I 1882 fik C. E. C. Gad som den sidste tildelt titlen som universitetsboghandler. Fra 1897 til 1902 var han Boghandlerforeningens formand og dets æresmedlem fra 1900. Hans forlag blev videreført af sønnerne, der i 1954 overdrog virksomheden til C.E.C. Gads Fond.  

Gad, G. E. C.

      C. E. C. Gad

 

Fra 1821 og til sin død i 1827 boede Morten Thrane Brünnich (1737-1827) her på adressen.

Som videnskabsmand gjorde han sig gældende indenfor de mineralogiske og zoologiske områder, der begge affødte videnskabelige arbejder men også lærebøger og håndbøger.

Oprindeligt var han uddannet teolog fra 1760, men tilskyndet af professor F. C. Kratzensteins forelæsninger kastede han sig over naturvidenskaberne, der i 1761 førte til en doktorgrad på en afhandling om sjællandske insekter. Som nybagt lektor ved universitetet tog Brünnich i 1765 på en fire år lang rejse rundt i Europa, der ved hjemkomsten i 1769 førte til et professorat i naturhistorie.

Ad flere omgange opholdt han sig i Norge, hvor han bl.a. forsøgte at få Kongsberg Sølvbergværk på ret køl, men fra 1789 blev det permanent og han vendte først tilbage til Danmark i 1814. I Norge forestod han ledelsen af bjergværkerne, herunder bl.a. som direktør for værket på Kongsberg.

Indenfor zoologien var det især insekter der havde hans interesse, men også viden om fugle samt middelhavsfisk bidrog han med videnskabelig tilgang.

Brünnich var medstifter af universitetets naturhistoriske museum, der først fik lokaler i selve Kommunitetsbygningen og som hovedsagelig, var baseret på hans egen samling. Museet har navn af Zoologisk Museum med adresse i Universitetsparken på Østerbro.

    M. T. Brünnich

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.178).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.122-123).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk