Overgaden Oven Vandet 60a-62a-c-64

 

Billeder følger senest i september 2023


Opført: 1754-1755

Matrikelnummer: 176a, Christianshavns Kvarter

Fredet:

Arkitekt: J. C. Conradi


Beskrivelse

Portnerboligen er ældre end 1789 og er bygget i blot en etage. Bygningen udgør adressen Overgaden Oven Vandet 60a.

Matriklens hovedbygning er den 19 fag lange, gule Overgaden Oven Vandet 62, der 1754-1755 blev opført for Det Kongelige Opfostringshus efter tegninger af arkitekten og murermesteren J. C. Conradi (1709-1779). Men allerede i 1777 omdannedes det til et søkvæsthus*.

Billedtekst: Den halvrunde fronton er dekoreret med krigstrofæerne.

                           Pilastrene er grå på den lange gulkalkede bygning

Et søkvæsthus var et hospital for soldater.

 

De to mod kanalen vendte porte er formentlig fra opførelsen af hovedbygningen.

 

Til venstre for den lange gule bygning ses den lille enetages bygning med kælder – kaldet Gartnerboligen – der stod opført i 1843. I 1920 blev taget ombygget fra saddeltag til mansardtag. Huset ligger på adressen Overgaden Oven Vandet 64.

 

 


 

Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1993 (s.155-159).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.224).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk