Overgaden Oven Vandet 28-28a

 

Overgaden Oven Vandet 28-28a - lille - tv                    Overgaden Oven Vandet 28-28a - lille - th


Opført: ca.1730

Matrikelnummer: 188, Christianshavns Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Denne matrikel består af forhus og sidehus:

 

 

Forhuset til nr.28 blev opført ca.1730 og står i tre etager.

 

Overgaden Oven Vandet 28-28a - 1

Foto fra august 2011

 

Overgaden Oven Vandet 28-28a - 2

Foto fra august 2011

 

Overgaden Oven Vandet 28-28a - 3

Foto fra august 2011

 

Overgaden Oven Vandet 28-28a - 4

Huset set fra Overgaden Neden Vandet

Foto fra august 2011

 

 

Det fem fag lange og tilstødende sidehus er som forhuset fra ca.1730; begge blev fredet i 1945. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

Blot et enkelt år (1835) ses Frederik Hegel (1817-1887) i vejviserne som bosat her i nr.28.   

Hegel, F. W.

    Frederik Hegel

 

Kunstmaleren Heinrich Hansen (1821-1890) der tillige var lærer ved Kunstakademiet (Charlottenborg) boede her 1855-1857.

Allerede i 1842 kom han som udlært malersvend fra Haderslev til København, hvor han blev optaget på Kunstakademiet med bl.a. C. W. Eckersberg (1783-1853) og G. F. Hetsch (1788-1864) som lærere. Heinrich Hansen var myreflittig, hvad vennen – arkitekten og byplanlæggeren Ferdinand Meldahl (1827-1908) – senere citerede ham for med ordene om, at før man havde arbejdet 12 timer om dagen i 10 år kunne ingen påregne, at blive til noget.

Allerede kort efter sin optagelse på akademiet deltog Heinrich Hansen i udsmykningen af Thorvaldsens Museum, som blev indviet den 18.september 1848. det er dog som Danmarks første arkitekturmaler, at han blev et navn med udsmykninger i prominente bygninger, som eksempelvis Børsen, Rosenborg, Frederiksborg Slot og Kronborg.

Af sine mange anerkendelser for sit virke kan her fremhæves udnævnelsen som titulær professor ved Kunstakademiet (1864), titlen som etatsråd (1871) og hæderen som Kommandør af 2.grad (1888).

På mødrene side var Heinrich Hansen fætter til biskoppen og teologiprofessoren Hans Lassen Martensen (1808-1884).

Hansen, Heinrich

 Heinrich Hansen

 

Et udvalg af Heinrich Hansens værker vises herunder:

Heinrich Hansen (1821-1890)

Arvehyldningen

mellem 1879 og 1883 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

Arvehyldningen af Frederik III foregik på rampen til Børsen overfor det nuværende Christiansborg Slotsplads

 

Heinrich Hansen (1821-1890)

Parti ved Holmens Kirke

public domain

 

Heinrich Hansen (1821-1890)

Sommerdag på Højbro Plads med udsigt mod Christiansborg, Børsen og Vor Frelser Kirke

1868 – public domain

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1993 (s.146-147).

Købmand, sømand og supercargo – guide til den florissante handels København. Kåre Lauring. 1998 (s.68-69).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk