Overgaden Oven Vandet 24

 

Overgaden Oven Vandet 24 - lille - tv                    Overgaden Oven Vandet 24 - lille - th


Opført: 1730

Matrikelnummer: 190, Christianshavns Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Overgaden Oven Vandet 24 er fra ca.1730 og fordeler sig på kælder, to etager og en trefagskvist.

 

Overgaden Oven Vandet 24 - 1

Foto fra august 2011

 

Overgaden Oven Vandet 24 - 2

Foto fra august 2011

 

Overgaden Oven Vandet 24 - 3

Foto fra august 2011

 

Overgaden Oven Vandet 24 - 4

Foto fra august 2011

 

 

Beboere

Politikeren A. C. Gleerup (1809-1865) havde her adresse omkring 1839 og i vejviseren står han opført som Contoirist. Titlen dækker over hans job som skiver ved den straffeanstalt, som lå hvor Lagkagehuset nu ligger, men afslører ikke at han samme år blev læreruddannet.

Herefter rejste han en kort årrække til Holbæk-egnen, hvor lærerjobbet bragte ham i kontakt med bondesamfundet, hvis rettigheder han så småt begyndte at agitere for.

Som medstifter af Bondevennernes Selskab i 1846 (sammen med bl.a. A. F. Tscherning) og en efterfølgende politisk karriere, gjorde Gleerup sig gældende som en stærk retoriker. I 1845 var det ham som i talen Nu kommer bonden fremførte den spirende bondebevægelses krav, som han allerede fra begyndelsen af 1840erne havde plæderet for. Gleerup blev i 1848 medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling* og sad som folketingsmedlem i årene 1849-1853.

På flere punkter var han forud for sin tid, især i spørgsmålet om kongevalgte medlemmer den almindelige valgret samt hemmelig afstemninger. I de efter danske forhold sjældne tilfælde hvor en politiker ansættes som embedsmand, var Gleerup folketingssekretær** i årene 1852-1855 og sågar bureauchef*** fra 1855 til sin død i 1865.

* Den Grundlovgivende Rigsforsamling var en politisk forsamling, der i 1848-1849 udarbejdede Danmarks første grundlov.

** folketingssekretær er titlen på den embedsmand i Folketingets Administration, som bistår Folketingets formand i tilrettelæggelsen af tingets møder.

*** bureauchef var indtil 199o betegnelsen for Folketingets direktør.

Gleerup, Asmund Christian

     A. C. Gleerup

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1993 (s.142-143).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk