Overgaden Oven Vandet 100

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1905

Matrikelnummer: 502, Christianshavns Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: malermester C. F. Mathiesen


Beskrivelse

Ejendommen blev som nr.98 opført af malermester C. F. Mathiesen. Ejendommen drives som andelsboligforening.

Der foreligger for øjeblikket ingen oplysninger om ejendommen (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

Forfatteren og Nobelprismodtageren Johannes V. Jensen (1873-1950) boede her på 3.sal ad flere omgange i 1905-1906.

Han var født i Farsø, men flyttede 1893 til København for at læse medicin. Studierne droppede han imidlertid 1896 til fordel for et liv som bl.a. oversætter, debattør, dramatiker og ikke mindst digter og romanforfatter.

Hovedværket er romanen Kongens Fald der i 1900-1901 udkom i tre dele, som henholdsvis Forårets død, Den store sommer og Vinteren. Historien er en kronologisk fortælling der følger studenten og lejesoldaten Mikkel Thøgersens omtumlede tilværelse fra 1497 til 1535, hvis liv afspejler kong Christian II´s liv, der parallelt beskrives.

I hundredåret for Oehlenschlägers laubærkransning som Nordens digterkonge i Lund Domkirke hædredes Johannes V. Jensen i 1929 med et æresdoktorat på Lund Universitet, men hæderens krone på værket var dog Nobelprisen i litteratur, som han modtog 1944 i Stockholm.

Mestendels af sit voksenliv boede Johannes V. Jensen i København, der i høj grad var basen, når han kom hjem fra sine mange rejser og ophold. Han var bror til forfatterinden Thit Jensen (1876-1957).

           Johannes V. Jensen

 

Ludvig Find

Johannes V. Jensen

1927 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk