Overgaden Neden Vandet 11 / Wildersgade 12-18

Heerings Gård

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1785 / 1926-1927

Matrikelnummer: 166, Christianshavns Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: G. E. Rosenberg / Bent Helweg-Møller / Axel Berg


Beskrivelse

Heerings Gård består af nedenstående bygninger:

 

 

Det 16 fag lange forhus opførtes i 1785 af arkitekten var G. E. Rosenberg (1739-1788) for søkaptajnen Hans Pedersen Kofod. Der er kælder samt tre etager og øverst ses en seks fag lang kvist med den konsolbårne balustrade. Endvidere ses to kviste på hver side af den seks fag lange kvist.

Billedtekst: Bemærk den store, flotte portal.

 

 

Til Overgaden Neden Vandet 11 er en sidebygning, der af Bent Helweg-Møller (1883-1956) blev opført for likørfirmaet Peter Heering i årene 1926-1927. Københavns Kommune præmierede denne tilbygning i 1929.

 

 

Der skulle være et pakhus fra 1914, der blev opført efter tegninger af Axel Berg (1856-1929). Huset er ikke umiddelbart til, at se fra gaden.

 

 

Mod vest ses det tidligere bryghus fra 1759.

 

 

Beboere

I 1838 købte likørfabrikanten Peter Heering (1792-1875) denne ejendom, hvor han boede frem til sin død.

Omkring 1820 begyndte han at producere kirsebærlikør og med sin efterfølgende succes, grundlagde han i 1833 et rederi til sin eksport af de populære likører. Han eksporterede især til Brasilien og Vestindien, hvorfra han importerede bl.a. sukker og kaffe.

Da dampskibene efterhånden vandt indpas – til stor ulempe for Heerings sejlskibe – afviklede han efterhånden sit rederi. Han trak sig tilbage efter et slagtilfælde i 1869 og sønnen Peter Nicolai Heering (1838-1924) tog derefter over. Produktionen af de berømte likører foregår nu i Dalby ved Haslev.

Heering, Peter

      Peter Heering

 

Til Overgaden Neden Vandet boede landskabsmaleren Thorald Læssøe (1816-1878) fra 1863 til 1866.

   Thorald Læssøe

 

J. Th. Lundbye (1818-1848)

Maleren Thorald Læssøe

 1837 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

Thorald Læssøe var ca.21 år gammel da han blev malet af J. Th. Lundbye

 

Et udpluk af Thorald Læssøes værker ses herunder:

Thorald Læssøe (1816-1878)

Parti af Sorø Klosterkirke med siddende maler

1837 – Sorø Kunstmuseum – public domain

 

Thorald Læssøe (1816-1878)

Holbergs grav i Sorø Klosterkirke

1836 – Sorø Kunstmuseum – public domain

 

Thorald Læssøe (1816-1878)

Parti af Marmorpladsen med ruinerne af den ufuldførte Frederikskirke

1838 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Thorald Læssøe (1816-1878)

Rosenborg Slot

1842 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 

Værftsdirektøren C. C. Burmeister (1821-1898) var medstifter af Burmeister & Wain og boede her omkring 1873.

I 1836 begyndte han som mekanikerlærling, at studere på Polyteknisk Læreanstalt og fulgte der jævnligt H. C. Ørsteds forelæsninger. Netop hjemvendt fra en fire år lang studierejse i Tyskland, Østrig, Schweiz og Frankrig vendte Burmeister hjem til Danmark i 1846 og grundlagde samme år et maskinværksted sammen med Hans Heinrich Baumgarten (1806-1875) under firmanavnet Baumgarten & Burmeister.

Virksomheden suppleredes allerede året efter med et støberi og senere begyndte fremstillingen af bl.a. dampmaskiner. Igen udvidedes virksomheden og denne gang med et skibsværft, hvis første skib blev søsat i 1854. I 1862 trådte Baumgarten tilbage, men kun tre år efter optog Burmeister englænderen William Wain (1819-1882) som kompagnon.

I 1872 omdannedes virksomheden til aktieselskabet B&W A/S, hvis første bestyrelsesformand blev finansmanden C. F. Tietgen (1829-1901). Carl Burmeister trak sig i 1890 fra ledelsen af B&W, der på det tidspunkt beskæftigede omtrent 1.800 mennesker.

B&W Skibsværft A/S gik konkurs i 1986 efter flere års vanskeligheder. Om værftets historie er der skrevet flere bøger, hvoraf flere er listet nedenfor. Herfra flyttede han til Nørre Farimagsgade 15, som ligger uden for denne sides geografiske område.

Burmeister, C. C.

    C. C. Burmeister

 

Skolemanden og forfatteren Johannes Helms (1828-1895) boede 1882-1883 i Overgaden Neden Vandet 11.

  Johannes Helms

 

 

Virksomheder

 

Wildersgade 18  – M. Nielsen’s Hørkram & Kolonialhandel

Postkort fra 1911

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s. 61-62).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.183).

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Gamle københavnske huse. Vilhelm Lorenzen. H. Hagerups Forlag. 1927.

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1993 (s.113-116).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 222).

Købmand, sømand og supercargo – guide til den florissante handels København. Kåre Lauring. 1998 (s.66-67).

Københavnske borgerhuse. Hans Henrik Engqvist. Jul. Gjellerups Forlag. 1948.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk