Østergade 57

 

                   


Opført: 1796

Matrikelnummer: 35, Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt / C. F. Møllers Tegnestue


Beskrivelse

Hjørnehuset blev i 1796 opført med kælder og fire etager for hosekræmmer Mads C. Albeck. Der er fire fag til Østergade, et skråt hjørne samt to fag til Nikolaj Plads.

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

 

Foto fra august 2017

 

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

C. F. Møllers Tegnestue stod i 1998 for ombygningen til butiksindretning og arbejdet blev af Københavns Kulturfond (via Københavns Kommune) præmieret i 1999.

 

 

Beboere          

Lieut. v. 2. jydske Inf. Reg.  Sophus Peter Lassenius Schack (1811-1864) boede her omkring 1834.

Den militære løbebane begyndte allerede i 1821, hvor han som 10-årig blev landkadet, sekondløjtnant i 1830 og premierløjtnant 1839 for så i 1842 at blive afskediget. Dog vendte han tilbage i 1848, hvor han deltog i Treårskrigen og fik rang af kaptajn i 1850.

I 1860 udnævntes han til kaptajnvagtmester i Rendsborg, hvor han forfremmedes til major. Krigen i 1864 deltog han som bataljonskommandør i slaget ved Dybbøl, men blev hårdt såret og blev flyttet til København, hvor han døde få dage efter.

Det var som kunstmaler, at Schack blev et navn, hvor han gjorde sig gældende med både portræt- og genrebilleder. Han gjorde flere studier ved Kunstakademiet i perioden 1835-1840 og modtog ad flere omgange privatundervisning af  C. W. Eckersberg (1783-1853), der siden 1818 havde professor ved Kunstakademiet. Schack modtog den lille sølvmedalje i 1839 og den store sølvmedalje i 1840.

     S. P. L. Schack

 

Et lille udvalg af Schacks malerier vises herunder:

Sophus Schack (1811-1864)

Fattige børn synger i en gård en vinterdag

1838 – Thorvaldsens Museum – public domain

 

Sophus Schack (1811-1864)

Søbysøgaard set fra Nørre Søby Kirke

årstal ikke angivet – public domain

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.300).

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.248).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie  (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk