Nytorv 17

tidligere Kraks Hus     

 

Nytorv 17 - lille - tv                    Nytorv 17 - lille - th


Opført: 1795-1796

Matrikelnummer: 117, Vester Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt / Søren Cock-Clausen


Beskrivelse

For købmand Hans Jessen opførtes det klassicistiske Nytorv 17 i årene 1795-1796. Huset er bygget over syv fag og har kælder samt tre etager. En restaurering blev i 1986-1988 forestået af arkitekten Søren Cock-Clausen (1922-2010).

 

Nytorv 17 - 1

Foto fra august 2007

 

Nytorv 17 - 2

Foto fra august 2007

 

Nytorv 17 - 3

Foto fra august 2007

 

Nytorv 17 - 4

Foto fra august 2007

 

Nytorv 17 - 5

Foto fra august 2007

 

Nytorv 17 - 6

Foto fra august 2007

 

   

Beboere

Den norskfødte landskabsmaler J. C. Dahl (1788-1857) boede her i årene 1817-1818.

         J. C. Dahl

 

Et lille udvalg af J. C. Dahls værker præsenteres herunder:

J. C. Dahl (1788-1857)

Indsejling til Københavns Havn med kran til højre

1830 – public domain

 

J. C. Dahl (1788-1857)

Københavns havn i måneskin

1846 – Metropolitan Museum of Art – public domain

 

 

E. C. Werlauff (1781-1871) – historiker samt bibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek – havde her sin adresse i årene 1823-1825.

Fra 1798 var han ansat ved Det Kongelige Bibliotek og gjorde her karriere de følgende 63 år; fra 1823 som overbibliotekar, hvor han afløste D. G. Moldenhawer (ca.1753-1823). Werlauff blev endvidere tilknyttet universitetet i 1810, hvor han fra 1828 og til sin død virkede som professor i historie.

Skønt han var uddannet jurist fra 1802, lå hans arbejder i krydsfeltet af videnskabens, institutioners og mindesmærkers historie, ligesom han fandt en stor kulturhistorisk interesse omkring dyrkelsen af Holbergs komedier. Han blev af både samtid og eftertid betegnet som en redelig videnskabsmand, der med sine mange udgivelser kendetegnedes af en tydelig beherskelse af sit stof. Privat undgik han helst selskabslivet og holdt sig helst blandt sine bøger eller på biblioteket.

Af Werlauffs mange værker nævnes her Historiske Efterretninger om det Kgl. Bibliotek (1825), Biografiske Efterretninger om Arne Magnusen (1835), Historiske Antegnelser til Holbergs Lystspil (1838) samt Erindringer om guldhornstyveriet den 4.maj 1802 (1858).

Werlauff, E. C.

     E. C. Werlauff

 

I årene 1836-1837 boede digteren og forfatteren Henrik Hertz (1798-1870) her i nr.17.

I 1817 blev han student fra Metropolitanskolen og blev jurist i 1825, men det var med genskabelsen af den folkelige komedie i København, at hans navn vil blive husket; især med skuespil som Sparekassen fra 1836, der handler om lotterispil og småborgerlighed samt Flyttedagen fra 1828, der gjorde nar af københavnernes mange flytninger indenfor voldene. Selv flyttede Hertz mindst 11 gange indenfor de gamle volde!

I alt blev det til 54 skuespil, hvoraf mange decideret var skrevet med sigtet på Johanne Luise Heiberg (1812-1890) som hovedrolleindehaver. Den konservativt indstillede Hertz skrev også den i tiden kendte politisk novelle Stemninger og Tilstande (1839), der var et angreb på de liberale strømninger som var fremherskende i 1830ernes Europa. Han skrev ligeledes forskellige dramaer, der dog ikke opnåede komediernes popularitet.

     Henrik Hertz

 

Forfatteren og filosofiprofessoren Poul Martin Møller (1794-1838) flyttede ind her i foråret 1837 og døde her i marts 1838.

Han blev teolog i 1816 og tog derefter hjem til Købelev, hvorfra han rejste til København i 1818. Følgende års efterår tog han ud at sejle som skibspræst med skibet Christianshavn og var først hjemme i juli 1821. På denne tur skrev han sin aldrig fuldførte roman og samtidsfortælling En dansk students eventyr, der i dansk litteratur står som et hovedværk med sine fine psykologiske skildringer. Romanen blev dog trykt og udgivet i 1843.

Kort efter hjemkomsten fra sejladsen var han lærer ved Borgerdydsskolen i Klareboderne (nr.3) og fra oktober 1822 til 1826 virkede han som adjunkt ved Metropolitanskolen i Fiolstræde (nr.4-6). Efter en næsten fem år lang ansættelse som lektor og senere professor i filosofi ved Oslos universitet, virkede han fra 1831 til sin død som filosofiprofessor ved Københavns Universitet, hvor Søren Kierkegaard (1813-1855) var blandt eleverne.

Poul Martin Møller var halvbroder til digteren Christian Winther (1796-1876) og sammen gik de i barne- og ungdomsårene sårene i katedralskolen i Nykøbing Falster, hvor Møller udgik som student i 1813.

Møller, Poul Martin

Poul Martin Møller

 

 

Virksomheder                    

Kraks Forlag havde her til huse i mange årtier og ejendommen kaldtes derfor i folkemunde for Kraks Hus.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.165).

Hvem boede hvor – kendte danskere i 1800-tallets København. T. M. Sandau. Forlaget Sesam. 2001.

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 4).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk