Nyhavn 41

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: formentlig i årene 1698-1699

Matrikelnummer: 21, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Nyhavn 41 er formentlig fra årene 1698-1699 og består af forhus, sidehus og baghus:

 

 

Forhuset er formentlig fra årene 1698-1699 og blev med kælder samt to etager opført for en Hans Bentsen. Mellem 1731 og 1753 forhøjedes ejendommen til de nuværende tre etager og fik ved samme lejlighed sin trefagskvist.

Billedtekst: Over gadedøren ses en stenplade, der viser at en kompasmager har boet her.

 

Sidehuset og baghuset er samtidig med forhuset, men der foreligger for øjeblikket ikke yderligere oplysninger om disse (pr. 31.januar 2023).

 

 

Virksomheder                    

Stenpladen over døren viser, at en kompasmager her har haft sin virksomhed.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.158).

Huse og mennesker. Strejftog i det gamle København. Georg Nygaard. Foreningen Fremtiden. 1941 (hæfte II).

Nyhavn 1673-1998. Allan Mylius Thomsen. Copenhagen This Week. 1998.

Nyhavn gennem 300 år. Red. Sverkel Biering. Forlaget Børge Binderup. 1972.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk