Nybrogade 6

 

Nybrogade 6 - lille - tv                    Nybrogade 6 - lille - th


Opført: 1733 / mellem 1762 og 1784

Matrikelnummer: 3, Snarens Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Nybrogade 6 består af to forhuse, sidehus samt et trappehus:

 

 

Mod Nybrogade blev det seks fag brede forhus opført i to etager mellem 1762 og 1784. Allerede i 1797 blev det forhøjet med yderligere to etager og endelig i 1827 med den femte etage.

 

Nybrogade 6 - 1

Huset fotograferet en maj morgen i 2008

 

Nybrogade 6 - 2

Porten går næsten i et med facaden

Foto fra maj 2008

 

Nybrogade 6 - 3

Foto fra maj 2008

 

Nybrogade 6 - 4

Foto fra maj 2008

 

 

Det kun et fag brede trappehus man ser til venstre i gården, blev for en Reinhardt Chartil opført i 1797 med fire etager samt en fabriksetage. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af trappehuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Det syv fag lange sidehus er antageligvis samtidig med forhuset og har kælder samt tre etager samt en gavlkvist. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Det ni fag lange bindingsværkshus mod Snaregade blev i 1733 opført med kælder samt tre etager og er en slags baghus til Nybrogade 6. Iøjnefaldende er det at der ingen døre er til Snaregade. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af bindingsværkshuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

Salomon Soldin (1774-1837) – der var boghandler af uddannelse – boede her i perioden 1813-1816.

Med sin bror Abraham drev han i Admiralgade en boghandel og sideløbende hermed, en efterhånden omfattende forlagsvirksomhed med vægten på skolebøger. Han redigerede desuden ugebladet Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn fra 1804 til 1825, som han fra 1811 tillige var udgiver af.

Salomon Soldin blev en velhavende mand og bestemte med sin hustru, Hanna Ruben, at deres formue efter begges død skulle anvendes til oprettelse af en stiftelse for værdige, uformuende enker eller ugifte. Hanna Ruben døde i 1850 og i 1854 købte stiftelsen Trøstens Bolig på adressen Dyrkøb 1.

              Salomon Soldin

 

Komponisten A. P. Berggreen (1801-1880) havde i 1836 sin adresse her i nr.6 og flyttede derefter til Købmagergade.

Berggren, A. P.

    A. P. Berggreen

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.150-151).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk