Ny Østergade 1 / Østergade 22

 

Ny Østergade 1 - Østergade 22 - lille - tv                    Ny Østergade 1 - Østergade 22 - lille - th


Opført: 1876

Matrikelnummer: 373, Købmager Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Det var Det Københavnske Byggeselskab der fik opført denne store hjørneejendom i 1876. Der er tre fag til begge gader samt et halvrundt hjørnefag til Østergade. Ejendommen er rigt dekoreret med bl.a. pilastre og karyatider. Arkitekten til ejendommen er ukendt (ifølge Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008).

 

Ny Østergade 1 - Østergade 22 - 1

Foto fra august 2007

 

Ny Østergade 1 - Østergade 22 - 2

Facaden til Østergade

Foto fra august 2007

 

Ny Østergade 1 - Østergade 22 - 3

Denne spøjse portal udgør indgangen fra Østergade

Foto fra august 2007

 

Ny Østergade 1 - Østergade 22 - 4

De øvre etager til Østergade

Foto fra august 2007

 

Ny Østergade 1 - Østergade 22 - 5

Foto fra august 2007

 

Ny Østergade 1 - Østergade 22 - 6

Ejendommens facade mod Ny Østergade

Foto fra august 2007

 

 

Beboere

Omkring 1877 boede Alfred Benzon (1823-1884) på adressen Østergade 22.

Han var apoteker, farmaceut og grundlægger af firmaet Alfred Benzon. Alfred Benzon kom fra Stubbekøbing og kom 1838 i lære hos hofapoteker Becker, der i 1845 suppleredes med uddannelsen som cand.pharm. (farmaceut).

Efter et par år i både inden- og udenlandske drogerier (materialhandeler) overtog han Svaneapoteket (Skandinaviens ældste; grundlagt 1536) på Østergade (Strøget) den 1.januar 1849. Han udvidede senere med en gros med salg til andre apoteker og fremme i 1863 opførte han en kemisk fabrik ved Kalvebod strand (Københavns havn). I 1865 fulgte en materialhandel og i 1873 et homøopatisk apotek.

Adgangen fra Strøget til den uhumske og forfaldne Peder Madsens Gang gik gennem apotekets ejendom og familiens bopæl på det andet hjørne af Østergade og Ny Østergade, men da gangen skulle saneres til fordel for et Ny Østergade betød det, at mens sanering og nybygning fandt sted boede Benzon-familien her omkring 1877.

Fra 1859 til 1875 sad Alfred Benzon i bestyrelsen for Industriforeningen ligesom han fra 1873 og frem til sin død sad i ledelsen for Kastrup Glasværk.

Han var storsamler af mollusker (dyr uden rygrad) og konkylier ligesom han med sin interesse for ornitologi og botanik fik sine afhandlinger trykt i udenlandske tidsskrifter.

Alfred Benzon var far til de nedenfor beskrevne Bøje Peter Lorenz Alfred Benzon (1855-1932) og Carl Otto Valdemar Benzon (1856-1927).

      Otto Benzon

 

En søn til ovennævnte Alfred Benzon (1823-1884) var Bøje Peter Lorenz Alfred Benzon (1855-1932), der også omkring 1877 boede på adressen Østergade 22. Alfred Benzon var bror til nedenfor beskrevne Carl Otto Valdemar Benzon (1856-1927) med hvem han i 1884 arvede faderens omfattende virksomhed.

Sønnerne udvidede virksomheden med bl.a. fremstilling af kemiske produkter, fabrikation af forbindstoffer og medicinalvarer ligesom virksomheden fremme i 1965 lancerede det sukkerfrie tyggegummi Sorbits.

Alfred Benzon blev cand.pharm. (farmaceut) i 1877 og ansat i faderens omfattende virksomhed indtil dennes død i 1884, hvor han derefter ledede virksomheden med sin bror.

Som politisk aktiv sad han fra 1896 til 1908 som medlem af Københavns Borgerrepræsentation og som medlem af Folketinget fra 1901 til 1903, hvor han tilhørte Venstrereformpartiet, der som grundlæggende liberale støttede en antimilitaristisk politik.

Med et omfattende netværk sad bl.a. som formand for Danmarks Apotekerforening (1894-1926) og De Forenede Bryggerier (nu Carlsberg) samt som bestyrelsesmedlem i bl.a. Nordisk Kabel- og Traad (nu NKT), Den Kongelige Porcelænsfabrik (nu Royal Copenhagen) og diverse rederier.

Benzon dyrkede både sejlsport og roning og sad 1894-1904 som næstformand for Kongelig Dansk Yachtklub.

Alfred Benzon var gift i 44 år med Johanna Bissen (1862-1930) og var dermed svigersøn til billedhuggeren, professor Vilhem Bissen (1836-1913).

Adgangen fra Strøget til den uhumske og forfaldne Peder Madsens Gang gik gennem apotekets ejendom og familiens bopæl på det andet hjørne af Østergade og Ny Østergade, men da gangen skulle saneres til fordel for et Ny Østergade betød det, at mens sanering og nybygning fandt sted boede Benzon-familien her omkring 1877.

      Alfred Benzon

 

P. S. Krøyer (1851-1909)

Alfred Benzon

1896 – public domain

 

P. S. Krøyer (1851-1909)

Døtrene Benzon

1897 – Privateje – public domain

Alfred Benzons to døtre; Else (1892-1981) og Johanne (1894-1971)

 

 

En søn til ovennævnte Alfred Benzon (1823-1884) var Carl Otto Valdemar Benzon (1856-1927) der også omkring 1877 boede på adressen Østergade 22. Otto Benzon var bror til ovenfor beskrevne Bøje Peter Lorenz Alfred Benzon (1855-1932) med hvem han i 1884 arvede faderens omfattende virksomhed.

Sønnerne udvidede virksomheden med bl.a. fremstilling af kemiske produkter, fabrikation af forbindstoffer og medicinalvarer ligesom virksomheden fremme i 1965 lancerede det sukkerfrie tyggegummi Sorbits.

Otto var både cand.pharm. (1876) og cand.polit. (1878) men ved siden af driften af virksomheden sad han i en periode som bestyrelsesmedlem i KTAS (nu TDC) og som formand for Dansk Forfatterforening.

Som skuespilforfatter skrev han i genrer som lystspil, komedie og drama og filmen Tag det som en mand fra 1941 er delvis efter Benzons teaterkomedie Moderate løjer fra 1900.

Otto Benzon var i 1913-1914 konstitueret som direktør ved Det Kongelige Teater efter Karl Mantzius´ afgang.

Adgangen fra Strøget til den uhumske og forfaldne Peder Madsens Gang gik gennem apotekets ejendom og familiens bopæl på det andet hjørne af Østergade og Ny Østergade, men da gangen skulle saneres til fordel for et Ny Østergade betød det, at mens sanering og nybygning fandt sted boede Benzon-familien her omkring 1877.

      Otto Benzon

 

P.S. Krøyer (1851-1909)

Ved frokosten

1893 – Hirschsprungske Samling – public domain

Otto Benzon sidder og taler med ægteparret Marie Krøyer og P. S. Krøyer på Skagen; maleren forærede maleriet til Otto Benzon der til gengæld gav to cykler med træfælge til ægteparret Krøyer! I 1965 forærede en senere ejer  maleriet til Hirschsprungske Samling.

 

Christian Krogh (1852-1925)

Otto Benzon

1888 – Brøndums Spiesal (Skagens Museum) – public domain

Maleriet er en del af portrætfrisen i Brøndums Spisesal

 

 

Virksomheder

Bageriet Reinh. van Hauen lå i en årrække på adressen Østergade 22.

 

Ny Østergade 1 - Østergade 22 - 7 - udhængsskiltet

Bagerforretningens udhængsskilt

Foto fra september 2005

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Danmarks Bygningskultur. Harald Langberg. Fonden til udgivelse af arkitekturværker. 1978 (bind 2). 

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk