Nørregade 34

 

Nørregade 34 - lille - tv                    Nørregade 34 - lille - th


Opført: 1819

Matrikelnummer: 232a, Klædebo Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Jens Dahl


Beskrivelse

Bygmester Jens Dahl (før 1776-1840) opførte i 1819 denne fire etager høje ejendom. Huset er bygget over fem fag.

 

Nørregade 34 - 1

Foto fra marts 2007

 

Nørregade 34 - 2

Foto fra marts 2007

 

Nørregade 34 - 3

Foto fra marts 2007

 

 

Beboere

Den teologiske forfatter og præst A. G. Rudelbach (1792-1862) havde her sin bolig 1825-1826.

Han blev teolog i 1820 og allerede dr. phil i 1822 på en afhandling om græsk og kristen etik.

En studierejse i 1823-1824 til bl.a. Tyskland og Frankrig styrkede hans kundskab til kristendommens forskellige retninger, der hjemme igen førte til en uforsonlig og polemisk kamp for sit ortodokse lutherske syn mod bl.a. rationalismen gjorde, at man udelukkede ham bl.a. på Københavns Universitet. Et samarbejde med bl.a. Grundtvig og J. C. Lindberg (1797-1857) førte til udgivelsen af tidsskriftet Theologisk Manedsskrift.

Rudelbach søgte herefter til Tyskland, hvor han virkede som præst og forfatter fra 1829 til 1845. Tilbage i Danmark var han ikke glemt for sin stridbare stil og stik mod hans ønsker om ansættelse som biskop eller universitetslærer, måtte han tage til takke med enkelte forelæsninger på universitetet i 1847-1848. Først med en præstestilling i Slagelse, hvor han virkede fra 1848 og frem til sin død lykkedes det Rudelbach, at få et embede.

   A. G. Rudelbach

 

C. A. Jensen (1792-1870)

Teologen Andreas Gottlob Rudelbach

1858 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

I årene 1859-1860 boede forfatteren og teologen Thomas Lange (1829-1887) her i Nørregade 34.

Lange, Thomas

     Thomas Lange

 

Litteraturhistorikeren og sprogforskeren Niels Matthias Petersen (1791-1862) boede her fra 1831 til 1838.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.170-171).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk