Nørre Voldgade 48-48b

 

Nørre Voldgade 48-48b - lille - tv                    Nørre Voldgade 48-48b - lille - th


Opført: 1831-1832

Matrikelnummer: 45b, Nørre Kvarter

Fredet: 1939

Arkitekt: ukendt / Ernst Kühn


Beskrivelse

Kancelliråd J. H. J. Lindberg fik i årene 1831-1832 opført dette med kælder og fire etager høje, klassicistiske hus. Det er bygget over seks fag og er kvaderfuget i kælder- og stueetagen, mens den øvre facade er rødbrune sten med hamborgfuger. Omtalte Lindberg fik også opført nabohuset nr.46, der anes til højre i billedet nedenfor. Ernst Kühn (1890-1948) forestod en renovering af ejendommen i 1943.

 

Nørre Voldgade 48-48b - 1

Foto fra august 2012

 

Nørre Voldgade 48-48b - 2

Kælder- og stueetagen er kvaderfuget, mens de øverste etager er i røde sten med hamborgfuger

Foto fra august 2012

 

Nørre Voldgade 48-48b - 3

En frise med stukkatur ses mellem første og anden sal

Foto fra august 2007

 

Nørre Voldgade 48-48b - 4

Mellem stueetagen og førstesalen løber en frise med rankeornamenter

Foto fra august 2007

 

Nørre Voldgade 48-48b - 5

Foto fra august 2012

 

 

Beboere

Fra 1839 til 1866 boede den kendte politiassessor og censor, etatsråd Christian Reiersen (1792-1876) her i nr.48.

Han virkede ligeledes som censor for den kritikfjendske enevælde og blev legendarisk for sine altid afsluttende godkendelser Må trykkes, Reiersen.

 

Ægteparret, forfatteren og redaktøren Peter Nansen (1861-1918) og skuespillerinden Betty Nansen (f. Müller; 1873-1943) boede i begyndelsen af 1900-tallet på husets anden sal:

 

Forfatteren og redaktøren Peter Nansen (1861-1918) havde her sin bolig på 2.sal fra 1903 til 1912.

Nansen, Peter

      Peter Nansen

 

Skuespillerinden Betty Nansen (f. Müller; 1879-1943) debuterede i teaterstykket Dora i 1893, hvor hendes talent blev fastslået, men det store gennembrud kom samme år i Alexandre Dumas´ Kameliadamen. I 1896 blev hun gift med forfatteren og forlagsdirektøren Peter Nansen (1861-1918), men ægteskabet holdt ikke mange år.

At både Det Kongelige Teater, Folketeatret og Dagmarteatret havde bud efter den vittige og glansfulde skuespillerinde fortæller lidt om hendes format. Hendes eget teater Betty Nansen Teatret åbnede i krigsåret 1917 og hun virkede der som både skuespiller, instruktør og teaterdirektør frem til sin død.

Betty Nansen boede her fra 1903 og frem til 1912 og flyttede fra ægtemanden med hvem hun blev skilt fra i 1912.

Nansen, Betty

      Betty Nansen

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.174).

Huse og Mennesker (s.133, bind 3).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.118).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk