Nørre Voldgade 2

 

Nørre Voldgade 2 - lille - tv                    Nørre Voldgade 2 - lille - th


Opført: 1904

Matrikelnummer: 218, Nørre Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Rasmus Rue


Beskrivelse

Fra 1904 stammer denne renæssanceprægede ejendom med kælder og fem etager, der opførtes af arkitekten Rasmus Rue (1863-1944).

Facaden er i stueetagen samt førstesalen udført i kløvet granit, mens den øvrige del er i røde sten. Selve hjørnet står som et tårn, hvorpå en halvrund karnap ses i tre etager og øverst en frontispice med relief; det forekommer sjældent at en frontispice er placeret i et hjørnefag.

Der er tre fag til Nørre Voldgade, hvor midterfaget er en risalit med en karnap på tredje sal.

 

Nørre Voldgade 2 - 1

Ejendommen set fra Jarmers Ruin

Foto fra august 2007

 

Nørre Voldgade 2 - 2

Facaden mod Nørre Voldgade

Foto fra august 2007

 

Nørre Voldgade 2 - 3

Facaden til Nørre Voldgade

Foto fra august 2007

 

Nørre Voldgade 2 - 4

Under risalitten til Nørre Voldgade ses dette løvehoved

Foto fra august 2007

 

Nørre Voldgade 2 - 5

Denne kobberklædte karnap ses i midtrisalitten til Nørre Voldgade

Foto fra august 2007

 

Nørre Voldgade 2 - 6

Med draget sværd og en vægt sidder en kvinde øverst på hjørnet i frontispicen.

Relieffet blev udført af billedhuggeren Kai Nielsen (1882-1924).

Foto fra august 2007

 

Nørre Voldgade 2 - 7

Ejendommen set ned ad Nørre Voldgade

Foto fra august 2007

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Kortbog 1:4000 – København-Frederiksberg. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, 4.udgave. 2006.

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.112).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk