Niels Hemmingsensgade 23

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: mellem 1730 og 1734

Matrikelnummer: 116, Frimands Kvarter

Fredet: 1973

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Niels Hemmingsensgade 23 udgøres af forhus og sidehus: 

 

 

Det gulpudsede forhus er fra mellem 1730 og 1734 og står med kælder samt fire etager. Det blev opført for en Johan Baptist.

Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller oplysninger af sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Sidehuset blev ligeledes opført mellem 1730 og 1734.

Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller oplysninger af sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

Boghandleren Søren Gyldendal (1742-1802) boede her frem til 1773. 

Året før etablerede han sig her i ejendommen som boghandler og siden 1787 har forlagsvirksomheden haft til huse i Klareboderne 3. I sin tid som teologistuderende skaffede han sig indtægter ved salg af brugte lærebøger, men efterhånden udviklede forretningen sig og han etablerede sig efterhånden, som både boghandler og forlægger.

Søren Gyldendal udgav både ordbøger, videnskabelig og skønlitterær litteratur og udviklede desuden et effektivt system til distribution af sine bøger; et system der efterhånden kopieredes af konkurrenterne. Frem til sin død i 1802 udgav hans forlag omtrent 1.500 forskellige bøger.

Gyldendal, Søren

  Søren Gyldendal

 

Forlæggeren og boghandleren C. A. Reitzel (1789-1853) havde adresse her omkring 1822 og igen omkring 1824.

Efter 15 års ansættelse hos en boghandler i Klareboderne grundlagde han i 1819 sin boghandler- og forlagsvirksomhed. Han byggede selv sin virksomhed op fra bunden og fik med tiden en betydelig position, der kronedes med titlen som Universitetsboghandler.

Man kan med rette kalde Reitzel for den litterære guldalders forlægger, da stort set alle af tidens store litterære navne udgav sine bøger på hans forlag. Især digteren Christian Winther (1796-1876) var en flittig gæst i den elskværdige Reitzels boglade, der tillige virkede som litterært mødested om stort og småt. Reitzel var i 1837 medstifter af Boghandlerforeningen og var flere gange dens formand.

Med senere adresser i både Købmagergade 44 (nedrevet) fra 1827 til 1853 og Løvstræde 7 fra 1853 til 1937 flyttede virksomheden i 1938 til Nørregade 20, hvor selve boghandelen lukkede i 2009.

Reitzel, C. A.

       C. A. Reitzel

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.145).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.88, 91, 131, 154, 157 og 237).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk