Magstræde 7 / Nybrogade 20

 

Magstræde 7 - Nybrogade 20 - lille - tv                    Magstræde 7 - Nybrogade 20 - lille - th


Opført: mellem 1730 og 1737

Matrikelnummer: 27, Snarens Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: ukendt / Poul Egeroed


Beskrivelse

Matriklen består af to forhuse samt et sidehuset, der alle er beskrevet nedenfor:

 

 

Mellem 1730 og 1737 blev Magstræde 7 bygget i bindingsværk med kælder og tre etager. I 1803 blev huset ombygget af murermester Poul Egeroed (1761-1827), der fik nedrevet en tre fag, bred kvist og ligeledes fik grundmuret kælderen samt bagsiden. Huset er bygget over syv fag.

 

Magstræde 7 - Nybrogade 20 - 1

Foto fra juli 2013

 

 Magstræde 7 - Nybrogade 20 - 4

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 7 - Nybrogade 20 - 3

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 7 - Nybrogade 20 - 2

Foto fra juli 2013

 

   Magstræde 7 - Nybrogade 20 - 5

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 7 - Nybrogade 20 - 6

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 7 - Nybrogade 20 - 7

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 7 - Nybrogade 20 - 8

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 7 - Nybrogade 20 - 9

Således tog huset sig ud i 2007

Foto fra august 2007

 

 

Nybrogade 20 blev opført 1731 for prammanden Ole Hansen. Som dengang er der kælder samt fire etager og krones af gavlkvisten med luge og to glughuller. Som flere af områdets huse er det opført som ildebrandshus, hvilket er betegnelsen for mange københavnske huse, der stort set alle blev opført i årene efter bybranden i 1728 og hvis særpræg især udtrykkes ved sine gavlkviste til gaden.

 

Magstræde 7 - Nybrogade 20 - 10

Foto fra juli 2013

 

 Magstræde 7 - Nybrogade 20 - 12

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 7 - Nybrogade 20 - 13

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 7 - Nybrogade 20 - 11

Foto fra juli 2013

 

   Magstræde 7 - Nybrogade 20 - 14

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 7 - Nybrogade 20 - 15

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 7 - Nybrogade 20 - 16

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 7 - Nybrogade 20 - 17

Foto fra juli 2013

 

Det tre etager høje sidehus til Nybrogade 20 står i bindingsværk. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 31.januar 2023).

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.140).

Hvem byggede hvad. Bind 1. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (s.206).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.151 og 258).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk