Magstræde 16

 

Magstræde 16 - lille - tv                    Magstræde 16 - lille - th


Opført: mellem 1730 og 1735

Matrikelnummer: 35, Snarens Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Magstræde 16 består af forhus og trappehus:

 

 

Mellem 1730 og 1735 opførtes Magstræde 16 i to etager. Tilføjelser og ændringer af etager i henholdsvis 1792 og 1880 gør, at huset i dag rager fire etager op. Gadesiden blev grundmuret i 1790erne.

 

Magstræde 16 - 1

Som flere af gadens andre huse blev også nr.16 fredet i 1945

Foto fra februar 2008

 

Magstræde 16 - 2

Foto fra februar 2008

 

Magstræde 16 - 3

Stueetagen hvorover en kraftig kordongesims ses

Foto fra februar 2008

 

Magstræde 16 - 4

I hvert tilfælde gavlen afslører at den er opført i bindingsværk,

men gadesiden er dog grundmuret

Foto fra februar 2008

 

 

Trappehuset blev opført samtidigt med forhuset.

Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om trappehuset (pr. 31.januar 2023).

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.141).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.260-261).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk