Lønporten

Frem til Ny-Københavns anlæggelse i 1640erne lå Østervold langs Gothersgade og i volden var en såkaldt lønport. Den nævntes i 1563 men forsvandt ved omtalte nedlæggelse i 1647. Navnet blev så genbrugt for den nuværende gade mellem Vognmagergade og Gothersgade, som opstod 1911 i forbindelse med saneringen af Brøndstræde-kvarteret.

 

Gadenavnet ses her hugget i granit og derefter guldmalet

Foto fra januar 2017

 

Find mere om gadens huse ved at klikke på dette link

Lønporten 2 / Gothersgade 53 / Vognmagergade 8

 

Lønporten set mod Gothersgade

Foto fra januar 2017

 

Lønporten set mod Vognmagergade

Foto fra januar 2017

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Gader og navne i Absalons by 1-2. Poul Holst. 1957.

Københavns gadenavne. Evan Bogan. Bogans Forlag. 2003.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her matrikelhistorien om ejendommene i Lønporten

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk