Løngangsstræde 19-21-21a-c

 

Billeder følger senest i september 2020


Opført: 1905

Matrikelnummer: 172, Vester Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Valdemar Ingemann & Bernhard Ingemann


Beskrivelse

Der foreligger for øjeblikket ingen yderligere oplysninger om denne ejendom (pr. 8.januar 2019).

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Kortbog 1:4000 – København-Frederiksberg. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, 4.udgave. 2006.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk