Lille Strandstræde 10

 

Lille Strandstræde 10 - lille - tv                    Lille Strandstræde 10 - lille - th


Opført: 1700-tallet

Matrikelnummer: 70, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1988

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Lille Strandstræde 10 består af forhus, sidehus og baghus: 

 

 

I det væsentlige stammer det fire fag brede forhus fra første halvdel af 1700-tallet, men facaden er fra 1888 og udførtes af murermester og arkitekt Jens Peter Chr. Hassing (1829-1896).  Et billede af forhusets bagside ses på s.288 i bogen Københavnerbindingsværk.

 

Lille Strandstræde 10 - 1

Foto fra februar 2008

 

Lille Strandstræde 10 - 2

Foto fra februar 2008

 

Lille Strandstræde 10 - 3

Foto fra februar 2008

 

Lille Strandstræde 10 - 4

Foto fra februar 2008

 

 

Sidehuset er bygget over ni fag og opført før 1750. Billeder af sidehuset ses på s.288-289 i bogen Københavnerbindingsværk. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 30.januar 2023).

 

Det kun to fag brede baghus er ligeledes opført før 1750. Et billede af baghuset ses på s.289 i bogen Københavnerbindingsværk. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 30.januar 2023).

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.135).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.69 og 288-289).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk