Lille Kongensgade 34 / Nikolaj Plads 3 / Østergade 33-35

 

Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - lille - tv                    Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - lille - th


Opført: 1728 / 1758 / 1783 / 1831

Matrikelnummer: 24, Øster Kvarter

Fredet: 1959

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Matriklen består af forhus samt to hjørnehuse:

 

 

Hjørneejendommen Lille Kongensgade 34 / Nikolaj Plads 3 udgøres af to forhuse. Det ene blev i 1758 opført med kælder samt to etager for vinhandleren Andreas Sommertzen og har fire fag mod Nikolaj Plads og tre fag mod Lille Kongensgade. Endvidere er der en tofagskvist med glug til Nikolaj Plads samt en kvist med fransk altan til Lille Kongensgade.

Det andet forhus er fra 1728 og blev opført for vinhandleren Hendrich Nissen. Huset har en fem fag lang facade til Lille Kongensgade samt en fem fag bred kvist.

 

Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - 1

Lille Kongensgade 34 / Nikolaj Plads 3

Foto fra november 2014

 

Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - 2

Facaden til Nikolaj Plads med Lille Kongensgade til højre

Foto fra november 2014

 

Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - 3

De øverste etager på facaden til Nikolaj Plads;

bemærk det lille glugvindue øverst i gavlkvisten

Foto fra november 2014

 

Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - 4

Samme facade med Østergade 35 (t.v.) samt de første fag til Lille Kongensgade (t.h.)

Foto fra november 2014

 

Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - 5

Hele facaden til Lille Kongensgade

Foto fra november 2014

 

Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - 6

Indgangen til nr.34 er enkel og diskret

Foto fra november 2014

 

Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - 7

Her facaden til Lille Kongensgade set mod Østergade 53-55

Foto fra november 2014

 

 

Hjørnehuset Østergade 35 blev i 1831 opført med kælder og fem etager for skomagermester J. A. Thrane. Der er fire fag til både Østergade og Nikolaj Plads.

 

Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - 8

Meget er fornyet på facaden og ejendommen bærer ikke præg af,

at være over 180 år gammel!

Foto fra november 2014

 

Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - 9

Facaden mod Nikolaj Plads

Foto fra november 2014

 

Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - 10

Igen facaden til Nikolaj Plads set fra Østergade

Foto fra november 2014

 

Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - 11

Foto fra november 2014

 

Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - 12

Foto fra november 2014

 

Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - 13

Her ejendommens facade til den pulserende Østergade,

som er en del af Strøget

Foto fra november 2014

 

Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - 14

De nedre etager mod Østergade (Strøget)

Foto fra november 2014

 

Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - 15

De øvre etager mod Østergade (Strøget)

Foto fra november 2014

 

 

Østergade 33 er et forhus på seks fag med kælder og fem etager. Huset blev i 1783 opført for prokurator Ægidius Ludvig Jacobsen og stod den gang i fire etager. I 1846 blev den femte etage tilføjet for ejeren frisør D. Alibert.

 

Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - 16

Bemærk at 1., 2., 3. og 4.sals midterste fag er i fremspring

Foto fra november 2014

 

Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - 18

Foto fra november 2014

 

Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - 17

Foto fra november 2014

 

  Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - 19

Foto fra november 2014

 

 

Lille Kongensgade 34 - Østergade 33-35 - Nikolaj Plads 3 - 20 - annonce fra Illustreret Tidende

Annonce fra Illustreret Tidende nr.1, 3.oktober 1886

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.247-248).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.274).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk