Lille Kannikestræde 5 / Store Kannikestræde 19 / Skindergade 26

tidligere KFUK       

 

Lille Kannikestræde 5 - Store Kannikestræde 19 - Skindergade 26 - lille - tv                    Lille Kannikestræde 5 - Store Kannikestræde 19 - Skindergade 26 - lille - th


Opført: 1812-1813 / 1919-1920

Matrikelnummer: 15, Klædebo Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: P. M. Quist / Vilhelm Hvalsøe & Arthur Wittmaack


Beskrivelse

Matriklen består af to ejendomme fra henholdsvis 1920 og 1812-1813:

 

 

Lille Kannikestræde 5 / Store Kannikestræde 19 blev opført i 1919-1920 for KFUK med Arthur Wittmaack (1878-1965) og Vilhelm Hvalsøe (1883-1958) som arkitekter. Højt oppe på facaden ses en frise, der viser bibelske motiver er fra 1919 og blev udført i kalksten af billedhuggeren Axel Poulsen (1887-1972).

 

Lille Kannikestræde 5 - Store Kannikestræde 19 - Skindergade 26 - 1

Foto fra juli 2013

 

Lille Kannikestræde 5 - Store Kannikestræde 19 - Skindergade 26 - 2

Foto fra juli 2013

 

Lille Kannikestræde 5 - Store Kannikestræde 19 - Skindergade 26 - 3

Frisen i kalksten med de bibelske motiver blev udført af billedhuggeren Axel Poulsen (1887-1972)

Foto fra juli 2013

 

Lille Kannikestræde 5 - Store Kannikestræde 19 - Skindergade 26 - 4

Udsnit af frisen

Foto fra juli 2013

 

Lille Kannikestræde 5 - Store Kannikestræde 19 - Skindergade 26 - 5

Foto fra juli 2013

 

Lille Kannikestræde 5 - Store Kannikestræde 19 - Skindergade 26 - 6

På grunden lå tidligere Berlings virksomhed, der i dag lever som Berlingske Tidende

Mindepladen er opsat til højre for indgangsdøren til nr.19

Foto fra juli 2013

 

Lille Kannikestræde 5 - Store Kannikestræde 19 - Skindergade 26 - 7

På gavlen mod den gamle Metropolitanskole (Fiolstræde 4-6) ses øverst relieffet med KFUK´s logo

Foto fra juli 2013

 

Lille Kannikestræde 5 - Store Kannikestræde 19 - Skindergade 26 - 8

Ejendommen set i retning mod Lille Kannikestræde

Foto fra juli 2013

 

Lille Kannikestræde 5 - Store Kannikestræde 19 - Skindergade 26 - 9

Her ses ejendommens korte facade til Lille Kannikestræde

Foto fra juli 2013

 

Lille Kannikestræde 5 - Store Kannikestræde 19 - Skindergade 26 - 10

Foto fra juli 2013

 

 

Mindepladen vedrørende Kalkeballen, der var et forlystelsessted i den bygning, som tidligere lå på grunden. Kalkeballen gik også under navnet Valkyrien.

 

Lille Kannikestræde 5 - Store Kannikestræde 19 - Skindergade 26 - 11 - ældre postkort

Dette hus blev nedrevet til fordel for det nuværende

Tegning med hjørnet af Store og Lille Kannikestræde – efter tegning af J. L. Ridter

Postkort fra ca.1908

   

 

Skindergade 26 er fra 1812-1813 og blev opført af murermester P. M. Quist (1779-1858). Som dengang står huset med kælder og fire etager.

 

Lille Kannikestræde 5 - Store Kannikestræde 19 - Skindergade 26 - 12

Foto fra juli 2013

 

Lille Kannikestræde 5 - Store Kannikestræde 19 - Skindergade 26 - 13

Foto fra juli 2013

 

Lille Kannikestræde 5 - Store Kannikestræde 19 - Skindergade 26 - 14

Foto fra juli 2013

 

Lille Kannikestræde 5 - Store Kannikestræde 19 - Skindergade 26 - 15

Foto fra juli 2013

 

Lille Kannikestræde 5 - Store Kannikestræde 19 - Skindergade 26 - 16

Foto fra juli 2013

 

Lille Kannikestræde 5 - Store Kannikestræde 19 - Skindergade 26 - 17

Foto fra juli 2013

 

 

Beboere

Skindergade 26

Lægen og kirurgen Ludvig Jacobsen (1783-1842) havde sin bolig i Skindergade 26 fra 1826 og til sin død i 1843.

  Ludvig Jacobsen

 

Fra 1837 og til sin død i 1857 boede litteraturhistorikeren og sprogmanden Christian Molbech (1783-1857) i nr.26.

Molbech, Christian

  Christian Molbech

 

Christian Molbechs søn – forfatteren C. K. F. Molbech (1821-1888) – boede ad flere omgange i Skindergade 26 (1844-1846 og 1850-1853).

Molbech, C. K. F.

   C. K. F. Molbech

 

Lægen Emil Hornemann boede på adressen Skindergade 26 fra 1857 til 1881.

Som læge oplevede han på tætteste hold de ofte både tarvelige og kummerlige boligforhold i København og med studierejser til både England og Frankrig voksede hans ideer om socialhygiejniske foranstaltninger.

Allerede i 1850 havde Hornemann sammen lægekollegaen C. E. Fenger (1814-1884) advaret mod en eventuel koleraepidemi og i det hele taget talrige gange opfordret myndighederne til, at indføre mere hygiejniske boligforhold for samfundets laveste klasser. Et eksempel på denne kamp blev udgivelsen af en pjece med den sigende titel Frisk luft, sæbe og vand. Katastrofen indtraf desværre og følgen blev en koleraepidemi i 1853, der kostede 4.700 københavnere livet.

Som formand for Lægeforeningen var det var på hans initiativ at Lægeforeningens Boliger (Brumleby på Østerbro) blev en realitet i koleraåret; i øvrigt med Gottlieb Bindesbøll (1800-1856) som arkitekt. Endnu samme efterår kunne man flytte ind i disse første af hovedstadens sociale boligbyggerier, der i høj grad skyldtes Hornemann ligesom han støttede og opmuntrede tilblivelse af Arbejdernes Byggeforening i 1865.

 Emil Hornemann

 

 

Virksomheder                    

KFUK (Kristelig Forening for Unge Kvinder; stiftet i 1889) flyttede ind her i 1920, men der foreligger endnu ikke oplysninger om, hvornår de fraflyttede bygningen.

 

Restauranten RizRaz har ligget her i en årrække og serverer en lang række specialiteter fra middelhavslandene. Endnu en RizRaz ligger på adressen Kompagnistræde 20. Se mere på www.rizraz.dk

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.203).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.75).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk