Lavendelstræde 15-17

 

                   


Opført: 1798-1799

Matrikelnummer: 85, Vester Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Carl Jennerich & Joh. Chr. Møller


Beskrivelse

Begge forhuse er fra slutningen af 1790erne, men  blev begge ombygget i forbindelse med deres sammenlægning i 1904-1905.

 

Begge huse hvor nr.17 udgør de tre sidste fag efter tagrenden

Foto fra august 2017

 

Her set fra den modsatte side i retning mod Kattesundet / Hestemøllerstræde

Foto fra august 2017

 

 

Forhuset til nr.15 blev bygget i 1798 med kælder og fire etager for grovsmed Hans Lindt. Med sine 12 fag er den “storebroderen” i forhold til nr 17, der blot strækker sig over tre fag. 

 

Foto fra august 2017

 

De øverste etager af nr.15

Foto fra august 2017

 

Nr. 15 set i retning mod Kattesundet / Hestemøllerstræde

Foto fra august 2017

 

 

Forhuset til nr.17 blev bygget i 1799 med kælder og fire etager af murermester Carl Jennerich og Joh. Chr. Møller.

 

Nr. 17 er den lille af de to forhuse

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Bygningerne blev ombygget og sammenlagt i årene 1904-1905, men blev for få år siden omdannet til 19 ejerlejligheder.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.132).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk