Larslejsstræde 2

tidligere præstebolig ved Sankt Petri Kirke

 

      Larslejsstræde 2 - lille - tv                    Larslejsstræde 2 - lille - tv


Opført: 1820

Matrikelnummer: 148, Nørre Kvarter

Fredet: 1959

Arkitekt: Johan Andreas Meyer


Beskrivelse

Ejendommen består af hjørnebygning, forhus samt portnerbolig, der formentlig alle blev opført i 1820 for Sankt Petri menighed. Arkitekten bag menes at være bygmester Johan Andreas Meyer (1783-1822):

 

 

Hjørnebygningen, der oprindelig var præstebolig blev opført i to etager og har tre fag vendt mod Larslejsstræde, herefter et skråt hjørnefag samt fem fag til Sankt Peders Stræde.

 

Larslejsstræde 2 - 12

Hjørnehuset med Larslejsstræde (t.v.) og Sankt Peders Stræde (t.h.)

Foto fra august 2016

 

Larslejsstræde 2 - 14

Hjørnehusets fem fag til Sankt Peders Stræde set i retning mod Nørregade

Foto fra august 2016

 

Larslejsstræde 2 - 15

Samme facade men her set i modsat retning med Larslejsstræde til venstre i billedet

Foto fra august 2016

 

Larslejsstræde 2 - 13

Et kig ned ad Larslejsstræde med hjørnehuset og portnerboligen/vognremisen

Foto fra august 2016

 

Larslejsstræde 2 - 11

Hjørnehusets tre fag (heraf et blændet) til Larslejsstræde

Foto fra august 2016

 

Larslejsstræde 2 - 8

Hjørnehusets tre fag (heraf et blændet) samt porten til den gamle vognremise

Foto fra august 2016

 

Larslejsstræde 2 - 3

Bagsiden af huset set fra haveområdet ved Sankt Petri Kirke

Foto fra august 2016

 

 

Forhuset mod Larslejsstræde – der oprindelig var portnerbolig samt stald med vognremise – er opført i en etage over seks fag (heraf et portfag).

 

Larslejsstræde 2 - 5

I 1960erne gennemgik bygningen en grundig istandsættelse

Foto fra august 2016

 

Larslejsstræde 2 - 6

 Foto fra august 2016

 

Larslejsstræde 2 - 7

Som det også kan fornemmes var der port (sløjfet 1886),

hvor nu det yderste venstre vinduesfag er placeret

Foto fra august 2016

 

Larslejsstræde 2 - 2

Huset til Larslejsstræde set fra haveområdet ved Sankt Petri Kirke

Foto fra august 2016

 

 

Virksomheder

Her var tidligere præstebolig, men i dag udgør ejendommen rammerne for en daginstitution.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.129).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Pisserenden – hjemmeside om Nørre Kvarter

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk