Larslejsstræde 15

 

Larslejsstræde 15 - lille - tv                    Larslejsstræde 15 - lille - th


Opført: 1832

Matrikelnummer: 157, Nørre Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Ligesom nr.17 blev nr.15 opført for tømrermesteren og møllebyggeren Fritz C. Balsløv. Ejendommen er fra 1832 og bygget over fem etager med kælder samt fire etager. Underetagen er pudset, mens den øvrige facade er i røde sten med hamborgfuger.

 

Larslejsstræde 15 - 1

Foto fra juni 2009

 

Larslejsstræde 15 - 2

Facadens øverste etager er i røde sten med hamborgfuger

Foto fra juni 2009

 

Larslejsstræde 15 - 3

Husets nederste etager; frisen under førstesalen udgøres af en akantusranke

Foto fra juni 2009

 

Larslejsstræde 15 - 4

Den lille granittrappe fører op til det noget skæve dørparti

Foto fra juni 2009

 

Larslejsstræde 15 - 5

Foto fra juni 2009

 

 

Beboere

Opfinderen Søren Hjorth (1801-1870) boede her i årene 1846-1848.

Han var egentlig uddannet jurist, men fik 1854 under et ophold i England udtaget patent på den første maskine ,som arbejdede efter dynamoprincippet. Hjort opnåede dog aldrig at få noget udbytte af sin opfindelse, men anerkendes som den første opfinder af princippet.

Efter sin juridiske eksamen i 1821 blev han godsforvalter på Bonderup ved Korsør og fra 1828 var Hjorth ansat i Rentekammeret, først som volontør og fra 1836 som kammerskriver og sekretær. Med sin medfødte nysgerrighed for teknik gik han til forelæsninger på Polyteknisk Læreanstalt i Studiestræde og sideløbende hermed, udviklede han en tærskemaskine til sin far. Understøttet af fondsmidler tog Hjort i 1834 på en rejse til England, for at studere anvendelsen af dampkraft på veje og jernbaner.

Efter nok en studierejse gennem England, Frankrig samt Belgien i 1841 begyndte han med en bogholder Schram, at beregne økonomien for driften af en jernbanestrækning mellem København og Roskilde. Som næstformand og senere formand for Industriforeningen skabte han den fornødne interesse for, at søge koncession for den analyserede jernbanestrækning. Industriforeningen fik den 100-årige koncession og i 1844 kunne Søren Hjorth sætte sig i stolen som teknisk direktør for det Det Sjællandske Jernbaneselskab, der ikke mindst takket være Hjorths ihærdighed åbnede Danmarks første jernbane 27.juli 1847.

Han opsagde sin stilling allerede i 1848 og drog nok engang til England, hvor han i 1851 fremkom med teorien om dynamoprincippet og som tre år senere blev patenteret via en dynamomaskine. Stadig beskæftiget med dette princip vendte han hjem til Danmark i midten af 1850erne, hvor han bestred et engelsk stålagentur.

Hjorth, Søren

     Søren Hjorth

 

Industrimanden og politikeren P. F. Lunde (1803-1893) boede her de sidste år af sit liv.

Lunde, P. F.

        P. F. Lunde

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.130).

Hvem boede hvor – kendte danskere i 1800-tallets København. T. M. Sandau. Forlaget Sesam. 2001.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Pisserenden (om Nørre Kvarter)

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk