Larsbjørnsstræde 20-20a-b / Studiestræde 18

 

 Larsbjørnsstræde 20-20a-b-Studiestræde 18 - lille - tv                   


Opført: 1798 / 1856

Matrikelnummer: 91, Nørre Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Denne ejendom består af to forhuse:

 

 

Det fem fag brede forhus til Studiestræde 18 blev i 1856 opført for Dithmer og Julius Meyer. Huset står som dengang med kælder og fire etager.

 

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

 

Forhuset mod Larsbjørnsstræde 20 er fire fag bredt og blev med kælder samt tre etager opført 1816 til pakhusforvalter H. E. Hogtop.

 

Larsbjørnsstræde 20-20a-b-Studiestræde 18 - 1

Foto fra august 2016

 

Larsbjørnsstræde 20-20a-b-Studiestræde 18 - 3

Foto fra august 2016

 

Larsbjørnsstræde 20-20a-b-Studiestræde 18 - 4

Foto fra august 2016

 

Larsbjørnsstræde 20-20a-b-Studiestræde 18 - 5

Foto fra august 2016

 

Larsbjørnsstræde 20-20a-b-Studiestræde 18 - 6

Foto fra august 2016

 

 

Beboere

Marie Zoffmann (1819-1904) drev her sit studenterpensionat, hvor forfatteren J. P. Jacobsen (1847-1885) i perioden 1868-1875 boede i et lille værelse på anden sal.

Han regnes for værende grundlæggeren af den psykologisk-naturalistiske digtning i Danmark og var stærkt påvirket af litteraturkritikeren Georg Brandes (1842-1927) og dennes krav til, at beskrive den virkelige verden.

Jacobsen studerede botanik ved universitetet da han i årene 1871-1875 oversatte Charles Darwins Arternes Oprindelse og Menneskets Afstamning. I 1872 skrev han novellen Mogens, som skildrer udviklingen fra dagdrømme og fantasier til en ansvarsbevidst erkendelse. I romanen Marie Grubbe (1876) skildrer han psykologisk en kvindes skæbne og i 1880 udkom samtidsromanen Niels Lyhne, hvor J. P. Jacobsen beskriver en ateists forhold til døden.

Ramt af tuberkulose fra 1873 rejste han i 1884 hjem til fødebyen Thisted, hvor han døde det følgende år blot 38 år gammel.

Kilder om J. P. Jacobsen kan du se under Vil du vide mere nederst på siden.

     J. P. Jacobsen

 

 Kristian Zahrtmann (1843-1917)

Marie Grubbe, kort efter skilsmissen fra Ulrik Frederik Gyldenløve

1903 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

J. P. Jacobsen har udødeliggjort Marie Grubbe (1643-1718) med romanen Fru Marie Grubbe fra 1876.

 

 

Af 1800-tallets store københavnske originaler må Hans Andersen Bang (ca.1842 – 1914) så absolut være i Top 5. Han blev både kaldt Professor og Skrutten og i 1880erne fremstod han i københavnernes bevidsthed som en original. Professortitlen var selvvalgt og med sin kraftigt overvurderede evner, indbød han undertiden folk til møder på Nørre Fælled eller i Tivolis Arenateater for, at berette om sit syn på såvel indenrigs- som udenrigsnyheder.

Det har selvsagt været muntert og da han omkring 1890 i et cirkus skulle optræde – som den franske general Boulanger -manifesterede han sig som en af byens bedst kendte originaler. Andersen Bang boede her fra 1904 til 1906 samt fra 1909 og frem til sin død på Hotel Bellevue i Studiestræde 18.

 

Larsbjørnsstræde 20-20a-b - Studiestræde 18 - 8

Hans Andersen Bang kaldtes både Professor og Skrutten

Foto fra Før og Nu 1915, hæfte nr.4

 

Larsbjørnsstræde 20-20a-b - Studiestræde 18 - 9

Hans Andersen Bang som general Boulanger

Foto fra Før og Nu 1915, hæfte nr.4

 

 

Virksomheder                    

Zoffmanns pensionat lå på husets 2. og 4.sal her i 1800-tallets sidste halvdel, hvor forfatteren J. P. Jacobsen blandt flere kendte har boet. Blandt andre af pensionærerne kan nævnes teologen Poul Kierkegaard (1842-1915), der var søn af biskop P. C. Kierkegaard (1805-1888) og dermed nevø til filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1855).

Frøken Zoffmann boede selv på 2.sal i forhuset. I 1875 flyttede hun med sit pensionat til Bredgade 10, 3.sal.

 

Her var hotelvirksomhed i en lang årrække, hvor det oprindeligt hed Ottos Hotel og senere Hotel Prinsen, hvorefter det i 1907 ændredes til Hotel Bellevue (ses i vejviseren for 1909).

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.223).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.152-153).

 

Om J. P. Jacobsen

En sejlbåd for vindstille – en biografi om J. P. Jacobsen. Kristian Himmelstrup. Museum Tusculanums Forlag. 2014.

At bære livet som det er – om J. P. Jacobsens liv og digtning. Sv. Sørensen og Niels Nielsen. Sparekassen Thy´s Forlag. 1997.

J. P. Jacobsen – et levnedsløb. Paa grundlag af digterens efterladte papirer. Anna Linck. Gyldendalske Boghandel-Nordisk Forlag. 1947.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Pisserenden (om Nørre Kvarter)

Politiets Registerblade 1890-1923 (Hans Andersen Bang)

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk