Landemærket 9-9a-b

 

Landemærket 9-9a-b - lille - tv                    Landemærket 9-9a-b - lille - th


Opført: 1830

Matrikelnummer: 178, Rosenborg Kvarter

Fredet: ????

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Dette hus fordeler sig med kælder og fem etager og er bygget over 10 fag. Hvornår huset blev opført vides endnu ikke (pr. 30.januar 2023).

 

Landemærket 9-9a-b - 1

Både over anden sals ende- og midterfag er der frontoner

Foto fra juli 2007

 

Landemærket 9-9a-b - 2

Foto fra juli 2007

 

Landemærket 9-9a-b - 3

Foto fra juli 2007

 

 

Beboere

Premierlieutenant  Edouard Suenson (1805-1887) boede her omkring 1833.

Suenson blev kadet som 12-årig i 1817 og sekondløjtnant i 1823, hvorefter han i 1826 gik i fransk tjeneste og deltog i flere søslag. I 1831 vendte han hjem og blev udnævnt til premierløjtnant, hvorefter der fulgte forskellige opgaver, både som chef og næstkommanderende. Efter Treårskrigen blev han 1851 med rang af kaptajn chef for Søkadetakademiet, hvor han huskedes som en streng, men også pædagogisk chef.

Med rang af orlogskaptajn udnævntes den alvorsfulde Suenson i 1864 til chef for Nordsø-eskadren, der bestod af en fregat og to korvetter. Denne eskadre havde til opgave at opbringe fjendtlige handelsskibe samt at forhindre den østrigske flåde, at nå de danske farvande. Tæt ved Helgoland den 9.maj 1864 lå Suensons eskadre over for en jævnbyrdig østrigsk-preussisk flåde og en 2½ time lang kamp begyndte. Fjenden fik tilføjet store skader og måtte nu trække sig mod neutralt farvand.

Suenson blev hyldet ved hjemkomsten til København, men drog snart af sted igen for at tilslutte sig Østersøeskadren, der dog ikke opnåede succes mod den overlegne østrigsk-preussiske flåde. Den indesluttede Suenson afgik i 1880 med rang af kontreadmiral og døde i 1887.

  Edouard Suenson

 

Christian Mølsted (1862-1930)

Ombord på fregatten Niels Juel under slaget ved Helgoland 9. maj 1864

1897-1898 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

Til højre på broen står Edouard Suenson med en kikkert

 

Juristen og digteren Frederik Paludan-Müller (1809-1876) havde her sin bolig fra 1842 til 1846.

Som digter debuterede han med versromanen Danserinden i 1833 og fik året efter udgivet Amor og Psyke. Hovedværket er imidlertid versromanen Adam Homo, som han skrev i tre dele over seks år; anden og tredje del udkom i 1848. Den handler om præstesønnen Adam, som man følger fra fødsel til død; opvæksten ved Vejle til skolegangen i Århus og endelig til teologistudiet i København. I både menneskelig skrøbelighed samt spillet mellem drøm og virkelighed, må han til sidst betale prisen for sin både naive og omtumlede tilværelse.

 F. Paludan-Müller

 

I årene 1920-1932 boede arkitekten Tyge Hvass (1885-1963) på 2.sal.

Tyge Hvass

 

 

Landemærket 9-9a-b - 4 - Annonce fra Illustreret Tidende nr.1, 6.oktober 1907

Annonce fra Illustreret Tidende nr.1, 6.oktober 1907

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk